Eng
TOP NEWS

У ПУЕТ презентували основні трансформаційні зміни системи вищої освіти в Україні

Система вищої освіти в України нині перебуває в стані постійної трансформації. Йдеться насамперед про цифровізацію, запровадження міждисциплінарних освітніх програм та інтернаціоналізацію. Ці нововведення мають зробити освітній процес доступнішим, гнучкішим до вимог ринку праці та інтегрувати в наші заклади вищої освіти кращі світові практики. Яку модель розвитку обрати, які аспекти інституційної акредитації найактуальніші, новації у системі […]

801
ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ
TOP NEWS

ПУЕТ в п’ятірці кращих приватних закладів вищої освіти за оцінкою роботодавців

📌За рейтингом приватних закладів вищої освіти України від Всеукраїнського Об’єднання організацій роботодавців Полтавський університет економіки і торгівлі в п’ятірці кращих закладів вищої освіти, що надають вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб. В основі узагальненого рейтингу врахована спільна робота академічної спільноти університету та її результативність за підсумками рейтингу «Scopus», «ТОП-200 Україна» та визнання від […]

4764
ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

Ви переглядаете тег: Виробнича практика

Виробнича практика студентів освітньої програми «Підприємництво, торгівля та логістика»

Практична підготовка студентів за освітньою програмою “Підприємництво, торгівля та логістика” має за мету формування у студентів  навичок  інноваційного мислення, здатності генерувати новаторські ідеї, реалізовувати підприємницькі проекти та виконувати різноманітні завдання в галузі бізнесу, торгівлі та логістики. Традиційними базами виробничої практики є підприємства, що відповідають профілю підготовки бакалаврів. Значна кількість студентів проходять практику в торговельних закладах […]

33

Виробнича практика в бухгалтерії

«Виробнича практика в бухгалтерії — це ключ до реального розуміння того, як фінансова інформація впливає на бізнесові рішення». Лісняк А. Практична підготовка здобувачів вищої освіти є важливим компонентом освітньо-професійної програми для здо­буття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності  «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит». Тож почуємо враження студентів 2 курсу групи ОА б-21 про […]

49

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Практична підготовка є важливою складовою професійної підготовки майбутніх філологів-перекладачів. Навчальним планом освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» передбачені виробнича практика на першому курсі й перекладацькі практики на старших курсах. Сприяння практичній підготовці студентів надає Центр зв’язків з виробництвом і Міжнародний науково-освітній центр Полтавського університету економіки і торгівлі, які забезпечують проходження […]

50

Практикуємо маркетинг та інтернет-маркетинг в ПУЕТ

Здобувачі бакалаврського рівня спеціальності Маркетинг освітніх програм «Маркетинг» Торяник Валерія та «Інтернет-маркетинг» Лембік Сергій проходять виробничу практику у Інституті аналітики та адвокації (ІАА) Валерія навчається на 3 курсі та вже має значний досвід маркетингової діяльності як власниця бізнесу, так і як працівниця у ІАА, в якому вона працює з початку навчального року. Основними обов’язками Валерії […]

55

Виробнича практика – найважливіший елемент освітнього процесу для студентів-біотехнологів

Сучасний ринок праці вимагає добре підготованих фахівців різних галузей національного господарства, в тому числі й фахівців-біотехнологів. Фахівці з біотехнології відіграють важливу роль у розвитку харчової промисловості, вносячи значний внесок у покращення якості продуктів, їхню безпеку та ефективність виробництва. Саме на це спрямована освітня програми «Біотехнологія» у ПУЕТ. Виробнича практика є одним із важливих елементів навчального […]

36

Виробнича практика здобувачів вищої освіти освітньої програми «Експертиза та митна справа»

Практична підготовка за освітньою програмою «Експертиза та митна справа» спрямована на застосування засвоєних знань та відпрацювання практичних навичок, що пов’язані з порядком митного контролю та митного оформлення товарів, що перетинають митний кордон України; послідовністю операцій при декларуванні товарів; взаємодією декларантів, агентів митного оформлення з посадовими особами митних органів. Здобувачі вищої освіти проходять практику на базі […]

45

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ФІНАНСИСТІВ ПУЕТ – ЕФЕКТИВНА ІНВЕСТИЦІЯ НА ШЛЯХУ ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ!

Здобуття спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувається в межах реалізації практико-орієнтованого підходу побудови навчального процесу. Починаючи з першого курсу у форматі онлайн і офлайн ЗДВО проходять виробничу практику відповідно до навчальних планів освітніх програм. Потенціал формування знань та умінь у сфері фінансів, банківської справи, страхування […]

41

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА: КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК В ПУЕТ

Полтавський університет економіки і торгівлі надає студентам освітньої програми  «Комп’ютерні науки» унікальну можливість поєднати теоретичні знання з практичними навичками у сучасній індустрії ІТ. За останні роки випускова кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій активно розвиває саме практичну складову забезпечення освітнього процесу. Завдяки налагодженій тісній співпраці з стейхолдерами здобувачі освітньої програми отримують можливість здійснювати практичний досвід, […]

34

Знання – це скарб, а ключ до нього – практична підготовка

У сучасному світі, де конкуренція в готельно-ресторанній індустрії стає все більш загостреною, ключовим фактором успіху для молодих фахівців є не лише теоретична підготовка, але й практичний досвід. Саме тому, особливістю освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ є практико-орієнтоване навчання, яке спрямоване на розвиток професійних вмінь і навичок за профілем програми та сприяє отриманню та впровадженню практичного […]

29

Виробнича практика студентів освітньої програми «Міжнародний бізнес»

Практична підготовка є невід’ємною складовою підготовки конкурентоспроможного фахівця, допомагає студентам навчитися застосовувати набуті знання і трансформувати їх у практичні навички, покращити свої комунікаційні здібності та навички роботи в команді, дізнатися більше про різні аспекти роботи підприємства, установи, організації. Сьогодні своїми враженнями та набутим досвідом діляться студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньої програми «Міжнародний бізнес». Усім […]

67