Eng
64

Виробнича практика студентів освітньої програми «Підприємництво, торгівля та логістика»

Практична підготовка студентів за освітньою програмою “Підприємництво, торгівля та логістика” має за мету формування у студентів  навичок  інноваційного мислення, здатності генерувати новаторські ідеї, реалізовувати підприємницькі проекти та виконувати різноманітні завдання в галузі бізнесу, торгівлі та логістики.

Традиційними базами виробничої практики є підприємства, що відповідають профілю підготовки бакалаврів. Значна кількість студентів проходять практику в торговельних закладах різної спеціалізації, які належать приватним підприємцям. Крім того, базами практики є  підприємства споживчої кооперації, ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Нова Пошта», ПП «ТЦ «Київ», ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод», ТОВ «Українське зерно», ресторан «Криниця», ПрАТ «Автотранспортне підприємство», ТОВ «Велеста», ТОВ «Спецавторгузсервіс», ТОВ «Віталфуд», ФГ «Агросвіт СВ» тощо.

Практичну підготовку студенти першого курсу проходять за торговельним напрямком, що  дозволяє знайомитися з організацією і технологією торговельних процесів, практичними аспектами обслуговування споживачів,  використанням різних методів просування товарів, правовими особливостями торговельної діяльності, включаючи питання оподаткування, ліцензування, захисту прав споживачів тощо. Результатом практики є формування навичок  фахівців і керівників підприємств сфери  торгівлі.

Під час виробничої (підприємницької) практики студенти  другого курсу активно займаються вивченням інноваційних та інвестиційних напрямів діяльності бізнесових структур, досліджують процеси та джерела формування інвестиційних ресурсів, вивчають методи фінансування програм і проектів у сфері підприємництва. Вони розвивають навички розробки стратегій та оперативних планів підприємницької діяльності, вміння управляти ресурсами, здійснювати збір, аналіз та інтерпретацію даних для прийняття обґрунтованих рішень, ефективно спілкуватися з стейкхолдерами,  а також набувають розуміння етичних аспектів у бізнесі. Одне із основаних завдань – здатність до творчого мислення та навички пошуку нових можливостей для розвитку бізнесу.

Програмою  виробничої (логістичної) практики студентів третього курсу передбачено знайомство з сучасними інформаційними технологіями у галузі логістики,   планування та координація руху товарів та інформації, опанування аналітичними інструментами оцінки ефективності логістичних процесів, співпраця з постачальниками, перевізниками та іншими учасниками логістичних ланцюгів, вміння приймати рішення в умовах невизначеності та вирішувати логістичні проблеми, що виникають у реальних ситуаціях.

Виробнича практика завершального курсу бакалаврської підготовки спрямована на набуття студентами практичних навичок для вирішення комплексних ситуаційних завдань професійної діяльності.

Проходження виробничої практики допомагає студентам зрозуміти та в подальшому впроваджувати принципи та кращий досвід підприємництва, торгівлі та логістики, а також готує їх до успішної кар’єри у цих галузях.

Під час виробничої практики не припиняє свою діяльність Молодіжний бізнес-центр, основним завданням якого була і залишається підготовка студентів до реального бізнесу. Як приклад, студенти  Посполітак Данило та Щелкунова Анна залучені до створення бізнес-плану проекту будівництва елеватору в Полтавській області.

Студент групи ПТЛ б-11 Федорус Олександр на практиці в ТОВ «Епіцентр К»

Студентка групи ПТЛ б-11 Москаленко Олександра на практиці в магазині «Туфелька»

Студент групи ПТЛ б-11 Посполітак Данило та доцент кафедри Юрко І.В. під час обговорення проекту бізнес-плану на замовлення приватного підприємця.

БІЛЬШЕ НОВИН