Університет
Головна / Університет / Запобігання та протидія корупції
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Запобігання та протидія корупції

 

Уповноважена особа, відповідальна за запобігання корупції у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – Педченко Наталія Сергіївна, перший проректор, д.е.н., професор.

 

Шановні відвідувачі!

У Вас є можливість повідомити про прояви корупції з боку посадових осіб та співробітників Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

  • усно телефоном: (0532) 50-91-70, (0532) 56-33-73;
  • письмово за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Коваля 3, Уповноважена особа, відповідальна за запобігання корупції;
  • електронним листом на адресу: rector.puet@gmail.com, vicerector@puet.edu.ua;

 

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного співробітника Університету та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

 

Нормативно-правові документи

 Закон  України «Про запобігання корупції» 

 Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

 Антикорупційна програма Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 Наказ №63-Н від 17.03.21 Про затвердження Антикорупційної програми та Плану заходів по запобіганню та протидії корупції

 Наказ № 163-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2017-2018 роки - 01.09.2017

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 2018

 Наказ № 313-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2019 рік - 19.12.2018

 ПУЕТ Звіт Антикорупцийна програма ПУЕТ - 2019

 Наказ № 254-Н Про Уповноважену особу із запобігання корупції на 2020 рік - 19.12.2019

 Звіт Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції Педченко Н. С. за 2020 рік

 Наказ №219-Н від 30.12.2021 р. Про призначення Уповноваженої особи, відповідальної за запобігання корупції на 2021 р.

 Пам'ятка щодо попередження корупційних правопорушень у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

 

Про стимулюючі виплати

Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало лист-роз’яснення про підстави для адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення передбаченого ч. 2 ст.172-7 КУпАП (прийняття рішень, вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів), якими є як прийняття рішення про встановлення собі стимулюючих виплат, так і вчинення дій щодо внесення пропозицій стосовно їх розміру

Студентам про підтримку і не тільки

В рамках інформаційної кампанії щодо освітнього середовища Університету та видів підтримки здобувачів вищої освіти 29 жовтня 2021 року відбулась зустріч із повноваженою особою, відповідальною за запобігання корупції Педченко Наталією Сергіївною, психологом психологічної служби університету Тодоровою Іриною Степанівною, директором офісу студентського омбудсмена Орел Вікторією Анатоліївною

ПУЕТ долучився до проведення Тижня Відкритого Уряду в Україні

В рамках реалізації Плану заходів по запобіганню та протидії корупції у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Тижня Відкритого Уряду за ініціативи Керівного комітету Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» 22 квітня 2021 року відбувся онлайн-семінар «Проблемні питання антикорупційної політики в Україні в світлі виконання Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України  та аналіз оцінки корупційних ризиків в закладах вищої освіти». Під час заходу, студентами-магістрантами Сухозадом Олегом, Хмельницьким Євгеном та Цимбалюком Артемом під керівництвом д.ю.н., доцента, заслуженого юриста України Білоконя Руслана Михайловича було розглянуто ряд важливих питань

Запрошуємо прийняти участь у онлайн семінарі «Проблемні питання антикорупційної політики в Україні»

Запрошуємо прийняти участь у семінарі «Проблемні питання антикорупційної політики в Україні в світлі виконання Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України  та аналіз оцінки корупційних ризиків в закладах вищої освіти», що відбудеться 22 квітня 2021 року об 12.40

Участь студентів-фінансистів у  Інтерактивному  марафоні «Країна без корупції» 

15 квітня 2021 року студенти ПУЕТ спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  І-ІV курсів  (Карачковська П., ФК б – 41; Авраменко А., ФБСС б – 21;  Копил А., ФБСС б – 21; Ляшкова Н., ФБСС б – 11; Білюк К., ФБСС мб – 11)  взяли участь у інтерактивній  антикорупційній грі «Будуємо сталу громаду без корупції», що проводилася в рамках Інтерактивного марафону «Країна без корупції», організованого  за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Центру культурного менеджменту.

До уваги співробітників, науково-педагогічний персонал та здобувачів вищої освіти!

Відповідно до розпорядження №28-У від 9 квітня 2021 року «Про реалізацію Плану заходів по запобіганню та протидії корупції» просимо ознайомитись із Пам'яткою щодо попередження корупційних правопорушень у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Просто та зрозуміло про конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів є ключовою проблемою у сфері протидії корупції, адже головним чином є передумовою вчинення будь-якого корупційного правопорушення.

Саме тому, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило оновленні Методичні рекомендації «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що зручно використовувати як розділ бази знань НАЗК, у якому можна легко знайти відповідь на необхідне питання.

РОЛЬ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У БОРОТЬБІ ІЗ КОРУПЦІЄЮ

8 квітня 2021 року студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ПУЕТ (Авраменко А., Копил А., Ляшкова Н., Білюк К.) взяли участь у тренінгу «Боротьба із корупцією як важливий елемент громадянського суспільства і правової держави» в рамках міжнародного проекту «Культура законності» за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні та Центру культурного менеджменту.