Eng
74

Полтавський університет економіки і торгівлі виграв грант Erasmus + за напрямом Жан Моне «European Experience of Implementation of the food safety management system HACCP (Hazard analysis and critical control points)»

Виконавче агентство із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії оголосило результати конкурсу 2020 року за напрямом Жан Моне. Цьогоріч обрано 38 проєктів переможців за участі України: 25 Modules, 2 Centre of Excellence, 5 Chairs, 5 Projects, 1 Support to Associations, що координують 24 українських організації:  21 ЗВО, 2 громадські організації та 1 дослідницький заклад. Серед переможців і Полтавський університет економіки і торгівлі з проєктом «Європейський досвід впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР». Автор проєкту – декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, керівник науково-тренінгової лабораторії «Школа НАССР» Аліна Ткаченко. До складу проєктної групи увійшли доценти кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Олена Горячова, Юлія Басова та Людмила Губа. Мета проекту – поширити європейський досвід управління безпечністю харчових продуктів на принципах НАССР. Проєкт розраховано на 3 роки та передбачене щорічне проведення навчальних модулів для студентів і працівників операторів ринку харчових продуктів, тривалість – 120 годин кожен. Також заплановано розроблення дистанційного курсу, написання науково-дослідних статей, присвячених питанням впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів і проведення круглого столу на тему впровадження системи НАССР у контексті інтеграції вітчизняного харчового законодавства з європейським. Загальна сума фінансування проєкту Європейським Союзом – 28 000 євро. 

Також слід додати, що  «Школа НАССР» працює в ПУЕТ з 2018 року. За цей період фахівцями Полтавського університету економіки і торгівлі розроблені методичні настанови з впровадження системи НАССР на виробничих підприємствах системи споживчої кооперації, проведені тренінги для Чернігівської, Черкаської, Запорізької, Хмельницької, Сумської та Дніпропетровської облспоживспілок. Також проведені тренінги для працівників харчоблоків закладів освіти Полтавської області. У рамках обласної комплексної програми підтримки підприємництва організовані тренінги для підприємців Полтавської області. У рамках співпраці з  Центром Інформаційної Підтримки Бізнесу м.Суми  за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС #EU4Business проведене навчання для підприємців Полтавської та Сумської областей.  Фахівці «Школи НАССР» надають постійні консультації підприємствам щодо впровадження системи НАССР. Науковим результатом діяльності «Школи НАССР» є публікація 5 фахових статей, присвячених питанням безпечності харчових продуктів, серед яких 3 у виданнях, що індексуються базою даних Scopus.

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Partner Countries) програми Еразмус+. Бюджет програми на 2014-2020 роки склав 14,7 млрд. євро.  МОДУЛЬ Жан Моне – це коротка програма викладання (або курс) в галузі європейських студій у закладі вищої освіти. Мінімальна тривалість модулю – 40 академічних годин на один навчальний рік. Під академічними годинами розуміють години безпосереднього контакту із аудиторією, що може відбуватися у формі лекцій, семінарів, консультацій, включаючи також дистанційний формат, але не може проходити у формі індивідуального навчання. Модулі можуть зосереджуватися на одній конкретній дисципліні в галузі європейських студій або ґрунтуватися на мультидисциплінарному підході, а отже, передбачати науково-експертний внесок кількох професорів та експертів. Модуль Жан Моне запроваджує та закріплює євроінтеграційну тематику у навчальних програмах, які до того лише обмежено включали питання, пов’язані з ЄС. 

БІЛЬШЕ НОВИН