Eng

27

Зміни в Антикорупційні програмі ПУЕТ

В рамках реалізації Антикорупційної програми та Плану заходів по запобіганню та протидії корупції у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 14 квітня 2022 року відбувся онлайн-семінар «Зміни в Антикорупційній програмі ПУЕТ». Під час заходу, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Педченко Наталією Сергіївною здобувачам вищої освіти були презентовані зміни, що відбулися в антикорупційній політиці університету.

74
БІЛЬШЕ НОВИН