Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Ректорат ПУЕТ

 

Нестуля О.О. ректор, д.і.н., професор

Педченко Н.С. перший проректор, д.е.н., професор

Гаркуша С.В. проректор з міжнародних звязків, в.о. директора інституту міжнародої освіти, д.т.н., професор

Манжура О.В. проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., доцент

Соколенко Н.М. проректор з адміністративно-господарської роботи

Нестуля С.І. директор навчально-наукового Інституту лідерства, д.п.н., доцент

Лисенко Ю.Г. директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, д.е.н., професор

Ткаченко А.С. декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, к.т.н.

Вергал К.Ю. директор інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, к.е.н., доцент

Скрипник В.О. декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, д.т.н., доцент

Іванов Ю.В. директор інституту заочно-дистанційного навчання, к.е.н., доцент

Зінчик С.М. головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного управління

Герман Н.В. начальник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, доцент

Гармаш Н.М. начальник відділу кадрів

Іващенко М.М. директор навчально-наукового інформаційного центру

Діденко Л.М. директор бібліотеки, в.о. директора центру інформаційного забезпечення освітнього процесу, голова профспілкового комітету

Огуй Н.І. начальник відділу забезпечення якості діяльності, к.е.н., доцент

Пахомова І.В. директор навчально-наукового інституту проектів та інновацій, к.т.н.

Колісник Т.О. директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Івасенко О.А. директор департаменту маркетингу, к.е.н.

Перегуда Ю.В. директор міжнародного науково-освітнього центру

Герасименко С.М. помічник ректора Полтавського університету економіки і торгівлі

Сарапин В. В. вчений секретар

Куцевол О.С. відповідальний секретар приймальної комісії

Карманенко В.В. студентський омбудсмен

Молчанова Н.Ю. начальник відділу управління освітньою діяльністю

Негода М.О. голова студентської ради