Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Ректорат ПУЕТ

 

Нестуля О.О. ректор, д.і.н., професор

Педченко Н.С. перший проректор, д.е.н., професор

Гаркуша С.В. проректор з міжнародних звязків, в.о. директора інституту міжнародої освіти, д.т.н., професор

Манжура О.В. проректор з науково-педагогічної роботи (наукова діяльність, зв’язки з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників, профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів), д.е.н., доцент

Матвієнко Ю.С. проректор з науково-педагогічної роботи (інноваційна діяльність, технічне забезпечення освітнього процесу, впровадження новітніх інноваційних технологій навчання, інформатизація університету), к. пед. наук

Соколенко Н.М. проректор з адміністративно-господарської роботи

Нестуля С.І. директор навчально-наукового Інституту лідерства, д.п.н., доцент

Ткаченко А.С. директор навчально-наукового інституту денної освіти

Шимановська В. Л. директор навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання

Колісник Т.О. директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Гасій О. В. директор навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к.е.н., доцент

Драгіна О. Ф. начальник відділу кадрів

Герасименко С.М. помічник ректора Полтавського університету економіки і торгівлі

Діденко Л.М. директор бібліотеки, в.о. директора центру інформаційного забезпечення освітнього процесу, голова профспілкового комітету

Зінчик С.М. головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного управління

Пащенко Б. С. завідувач відділу Інтернет-маркетингу

Іващенко М.М. директор навчально-наукового інформаційного центру

Куцевол О.С. відповідальний секретар приймальної комісії

Пахомова І.В. директор навчально-наукового інституту проектів та інновацій, к.т.н.

Перегуда Ю.В. директор міжнародного науково-освітнього центру

Сарапин В. В. вчений секретар, к. філ. н, доцент

Акулович А.Е. голова студентської ради