Університет

Ректорат ПУЕТ

 

Нестуля О.О. ректор, д.і.н., професор

Педченко Н.С. перший проректор, д.е.н., професор

Гаркуша С.В. проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

Манжура О.В. проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., доцент

Соколенко Н.М. проректор з адміністративно-господарської роботи

Нестуля С.І. директор навчально-наукового Інституту лідерства, к.і.н., доцент

Лисенко Ю.Г. директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, д.е.н., професор

Ткаченко А.С. декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, к.т.н.

Вергал К.Ю. директор інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, к.е.н., доцент

Скрипник В.О. декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, д.т.н., доцент

Іваннікова М.М. декан по роботі з іноземними студентами, к.е.н.

Іванов Ю.В. директор інституту заочно-дистанційного навчання, к.е.н., доцент

Зінчик С.М. головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного управління

Герман Н.В. начальник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, доцент

Гармаш Н.М. начальник відділу кадрів

Іващенко М.М. директор навчально-наукового інформаційного центру

Діденко Л.М. голова профспілкового комітету, директор центру інформаційного забезпечення освітнього процесу

Огуй Н.І. начальник відділу забезпечення якості діяльності, к.е.н., доцент

Пахомова І.В. директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, к.т.н.

Колісник Т.О. заступник директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Івасенко О.А. директор департаменту маркетингу, к.е.н.

Перегуда Ю.В. директор міжнародного науково-освітнього центру

Герасименко С.М. помічник ректора Полтавського університету економіки і торгівлі

Явтушенко Т.Г. вчений секретар

Куцевол О.С. відповідальний секретар приймальної комісії

Карманенко В.В. студентський омбудсмен

Молчанова Н.Ю. начальник відділу управління освітньою діяльністю

Негода М.О. голова студентської ради