Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Вчена рада ПУЕТ

 

Вчений секретар: Сарапин Віта Василівна

№ кабінету 332а

Телефон 0532 50-24-77

 

Нестуля Олексій Олексійович, ректор, д. і. н., професор, заслужений працівник освіти України, голова Вченої ради

Педченко Наталія Сергіївна, перший проректор, д. е. н., професор, заступник голови Вченої ради

Сарапин Віта Василівна, к. філол. н., доцент, вчений секретар

Гаркуша Сергій Володимирович, проректор з міжнародних зв’язків, д. т. н., професор

Манжура Олександр Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи, д. е. н., доцент

Матвієнко Юрій Сергійович, проректор з науково-педагогічної роботи, к. пед. н.

Соколенко Наталія Миколаївна, проректор з адміністративно-господарської роботи

Бойко Ганна Степанівна, директор Білгород-Дністровського економіко-правового фахового коледжу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Гасюк Лариса Миколаївна, директор Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к. пед. н.

Дмитриченко Олена Анатоліївна, директор Миколаївського фахового коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ткаченко Аліна Сергіївна, директор Навчально-наукового інституту денної освіти, к. т. н., доцент

Нестуля Світлана Іванівна, директор Навчально-наукового інституту лідерства, д. пед. н., доцент

Колісник Тетяна Олегівна, директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Шимановська Віталіна Леонідівна, директор Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання

Пахомова Інна Володимирівна, директор Навчально-наукового інституту проектів та інновацій, к. т. н.

Гасій Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к. е. н., доцент

Лев Тетяна Олексіївна, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, к. е. н., старший науковий співробітник

Зінчик Світлана Миколаївна, головний бухгалтер, в. о. начальника фінансово-економічного управління

Діденко Лариса Миколаївна, голова профспілкового комітету

Мілька Алла Іванівна, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к. е. н., доцент

Оніпко Тетяна Володимирівна, завідувачка сектору документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах кафедри менеджменту, д. і. н., професор

Бобух Надія Миколаївна, завідувачка кафедри української, іноземних мов та перекладу, д. філол. н., професор

Іщенко Валентина Леонідівна, завідувачка кафедри ділової іноземної мови, к. філол. н., доцент

Костишина Тетяна Адамівна, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професор

Франко Людмила Сергіївна, завідувачка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, старший викладач

Лаврик Галина Володимирівна, завідувачка кафедри правознавства, д. ю. н., професор

Яріш Олена Валентинівна, завідувачка кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент

Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Козюра Ігор Валерійович, професор кафедри менеджменту, д. держ. упр.

Ольховська Олена Володимирівна, завідувачка кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, к. ф.-м. н.

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, завідувачка кафедри менеджменту, д. е. н., професор

Бірта Габріелла Олександрівна, завідувачка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, д. с.-г. н., професор

Карпенко Наталія Володимирівна, завідувачка кафедри маркетингу, д. е. н., професор

Балабан Петро Юрійович, завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва, к. е. н., професор

Капліна Тетяна Вікторівна, завідувачка кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професор

Хомич Галина Панасівна, завідувачка кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства, д. т. н., професор

Петренко Ірина Миколаївна, завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук, д. і. н., професор

Скляр Георгій Павлович, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д. е. н., доцент

Симоненко Наталія Олександрівна, завідувачка кафедри фізичного виховання, кандидат в майстри спорту

Драгіна Ольга Францівна, начальник відділу кадрів

Маслак Тарас Андрійович, аспірант кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії спеціальності 051 Економіка

Акулович Анна Євгеніївна, , голова Студентської ради ПУЕТ, студентка 3 курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Бакум Аміна Анатоліївна, студентка 3 курсу спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітньої програми «Міжнародний бізнес»

Осаулко Катерина Вадимівна, студентка 4 курсу спеціальності 242 Туризм освітньої програми «Туризм»

Годунок Анастасія Дмитрівна, студентка 3 курсу спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія освітньої програми «Біотехнологія»

Чагонда Н’яша Стенлі, студент 4 курсу спеціальності 122 Комп’ютерні науки