Університет
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Вчена рада ПУЕТ

 

Вчений секретар: Сарапин Віта Василівна

№ кабінету 332а

Телефон 0532 50-24-77

 

Нестуля О.О., ректор, д.і.н., професор, Заслужений працівник освіти України, Голова Вченої ради

Педченко Н.С., перший проректор, д.е.н., професор, заступник голови Вченої ради

Явтушенко Т.Г., вчений секретар

Гаркуша С.В., проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

Манжура О.В., проректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., доцент

Соколенко Н.М., проректор з адміністративно-господарської роботи

Гасюк Л.М., директор Філії «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.пед.н., доцент

Бойко Г.С., директор Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Лисенко Ю.Г., директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, д.е.н., професор, член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України

Нестуля С.І., директор навчально-наукового Інституту лідерства, к.і.н., доцент

Іванов Ю.В., директор інституту заочно-дистанційного навчання, к.е.н., доцент

Пахомова І.В., директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, к.т.н.

Вергал К.Ю., директор інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, к.е.н., доцент

Ткаченко А.С., декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, к.т.н.

Скрипник В.О., декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, д.т.н., доцент

Зінчик С.М., головний бухгалтер, в.о. начальника фінансово-економічного управління

Діденко Л.М., голова профспілкового комітету

Кулик В.А., завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, д.е.н., доцент

Оніпко Т.В., завідувачка кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах, д.і.н., професор

Бобух Н.М., завідувачка кафедри української, іноземних мов та перекладу, д.філол.н., професор

Іщенко В.Л., завідувачка кафедри ділової іноземної мови, к.філол.н., доцент

Костишина Т.А., завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д.е.н., професор

Ніколенко С.С., професор кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д.е.н., професор

Шкурупій О.В., завідувачка кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор, Заслужений працівник освіти України

Лаврик Г.В., завідувачка кафедри правознавства, д.ю.н., професор

Карцева В.В., завідувачка кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцент

Рогоза М.Є., завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Козюра І.В., професор кафедри менеджменту, д.держ.упр.

Тур О.В., старший викладач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, заступник завідувача кафедри

Шимановська-Діанич Л.М., завідувачка кафедри менеджменту, д.е.н., професор

Бірта Г.О., завідувачка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, д.с.-г.н., професор

Карпенко Н.В., завідувачка кафедри маркетингу, д.е.н., професор

Балабан П.Ю., завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва, к.е.н., професор

Кожушко Г.М., професор кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, д.т.н., професор

Капліна Т.В., завідувачка кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д.т.н., професор

Хомич Г.П., завідувачка кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства, д.т.н., професор

Бичков Я.М., завідувач кафедри інженерії, обладнання та математики, к.т.н., доцент

Петренко І.М., завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук, д.і.н., професор

Скляр Г.П., завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.е.н., доцент

Новицька Н.А., завідувачка кафедри фізичного виховання, майстер спорту

Герман Н.В., начальник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, доцент, Заслужений працівник освіти України

Молчанова Н.Ю., начальник відділу управління освітньою діяльністю, к.т.н., доцент

Гармаш Н.М., начальник відділу кадрів

Огуй Н.І., начальник відділу забезпечення якості діяльності, к.е.н., доцент

Оніпко Т.А., аспірантка кафедри управління персоналом,економіки праці та економічної теорії

Негода М.О., голова Студентської ради ПУЕТ, студентка 4 курсу напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Полєва Я.В., студентка 3 курсу спеціальності 075 Маркетинг освітня програма «Маркетинг»

Балашкевич А.І., студентка 3 курсу спеціальності 051 Економіка освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Куливуш О.О., студентка 4 курсу напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Галіченко А.В., студентка 4 курсу напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Аду Бенжамен, студент 4 курсу напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»