Eng
35

22 червня 2021 року була проведена зустріч на час проходження практики «Вступ до фаху»

У рамках навчально-наукової співпраці Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з Полтавським кооперативним коледжем 22 червня 2021 року була проведена зустріч на час проходження практики «Вступ до фаху»  студентами першого курсу спеціальності Фінанси та облік із викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування й кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Студенти були ознайомлені з організацією освітнього процесу в університеті за двома спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування та  071 Облік і оподаткування. Більшої цікавості студентам додала екскурсія університетом, у ході якої вони дізналися про те, які можливості надає ПУЕТ для особистісного розвитку своїм студентам, бо вони встигають не тільки навчатися, а й виступати в танцювальних та вокальних колективах, бавити нас влучними жартами зі сцени актової зали та займатися спортом.

БІЛЬШЕ НОВИН