Eng

63

А ми продовжуємо навчатись дистанційно!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

1. «02.11.2020 року доценткою кафедри Роговою Н.В. для студентів групи ГРС б-45 було проведено практичне заняття з навчальної дисципліни “Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії”.»

2. «30 жовтня студенти групи ГРС-33 на практичному занятті з навчальної дисципліни “Конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу” опановували методи забезпечення конкурентних переваг закладів готельно-ресторанного бізнесу, розробляли Стратегію інноваційного розвитку обраного для прикладу закладу розміщення. Особливо цікавим та новим для них було проведення конкретних аналітичних розрахунків на прикладі готелів, які оприлюднили інформацію про результати своєї діяльності, викладач к.е.н., доцент Карпенко В.Д.»

3. «30 жовтня студенти 3-го курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», які обрали для вивчення дисципліну «Конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу», поглиблювали рівень своїх професійних знань, вивчаючи сучасні підходи до реалізації взаємозалежних елементів технології забезпечення конкурентних переваг. Для них вже не є новиною розглядати проблеми, застосовуючи принципи системного та процесного підходів. Вони вже добре опанували особливості застосування дистанційних технологій навчання і користуються наявними перевагами. Під час безпосереднього спілкування з викладачем к.е.н., доцентом Карпенком В.Д. підійматися дискусійні питання, здійснюється обмін досвідом студентського стажування, в тому числі закордонного.»

Кафедра ділової іноземної мови

1. «2 листопада іноземні студенти, які навчаються за програмою «Готельно-ресторанна справа» (група ГРС-21англ.) на занятті з англійської мови вчилися мистецтву публічних виступів та підготовки візуальних засобів для публічних виступів. Вчилися структурувати презентацію, організовувати правильні, з точки зору мовного аспекту, слайди.»

2. «Цього дуже похмурого понеділка із задоволенням працювали на практичні з “Елементів комбінаторної оптимізації”. За допомоги асистента кафедри Горбуньової С.О., проф. Ємець О.О. може роз’яснити таку дисципліну не тільки іноземним студентам (КН б англ-41), але й викладачеві англійської мови)»

3. «Плідно попрацювали зі студентами груп МЕВ МБ, МЕ, МСМТ 1 курсу! Працюємо не лише над граматикою, а й над лексикою! Читаємо тексти, та обговорюємо їх. Сьогодні мова йшла про історію успіху найбільшої мережі фастфуду – McDonald’s.»

4. «2 листопада на занятті з вибіркової дисципліни «Англійська мова для бізнесу» іноземні студенти (група МЕВ МБ англ-41) практикувалися у обговоренні кейсу, відпрацьовуючи вміння аргументувати, заперечувати, погоджуватися. Дискусія велася за темою “Foreign Direct Investment” та матеріалами кейсу “Spain’s Telefonica”.»

5. «Чергове семінарське заняття з Історії закордонної літератури в групі Філ-21»

6. «Продовжуємо вивчати мову HTML з студентами грн.КН б англ-21. Викладач – проф.Ємец Е.М., перекладач – ас.Кононенко О.А.»

7. «Продуктивна п’ятниця: Іноземна мова з ГРС б-11 та практичне заняття з “Інформаційних мереж” (група КН б англ-41; викл. Карнаухова Г.В.)»

8. «На практичному занятті з іноземної мови за професійним спрямуванням розглянули тему “Shopping in the USA”, а також приділили час вивченню граматичного матеріалу. Групи: ХТІ РТб-11, ХТІб-11, ХТмб-11»

Кафедра маркетингу

1. «Здобуваючи ступінь магістра з маркетингу за перехресним навчанням, у тебе є можливість опанувати маркетингові комунікації, маркетингові дослідження та маркетинговий аналіз. Сьогодні ми із Мариною Іванніковою розбиралися із базовими поняттями та принципами цих дисциплін.»

Кафедра менеджменту

1. «Триває процес дистанційного опанування дисциплін “Інноваційний менеджмент” і “Корпоративне управління” студентами груп МА-41 та МАмаг-11 разом із д.е.н., доцентом кафедри менеджменту О.В. Бондар-Підгурською. До нього долучилися іноземні студенти гр.МА-41 англ., котрі вже з перших занять усвідомили потужну силу нововведень як чинника позитивних змін і дослідили їх вплив…»

Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

1. «Тиждень навчання онлайн знову добіг кінця… Скоріше б понеділок!»

Кафедра української, іноземних мов та перекладу

1. «Понеділок починається у 8.00 з лекції з порівняльної лексикології (Філ-31, Філ-32), а потім працюємо з Філ-41 над граматичними проблемами перекладу»

Кафедра фізичного виховання також проводить заняття онлайн.

24
БІЛЬШЕ НОВИН