Eng
33

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання за освітньою програмою «Бізнес-економіка»

Атестаційний екзамен здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання  освітньої програми «Бізнес-економіка» спеціальності 051 «Економіка» 21 червня 2024 року на кафедрі економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем #ПУЕТ приймала(згідно наказу № 101–Н від 14 травня 2024 року) комісія у складі:

Голова комісії: Світлична Алла Василівна, директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій  Полтавського державного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент.

Члени комісії:

Рогоза Микола Єгорович, завідувач  кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, доктор економічних наук, професор

Перебийніс Василь Іванович, професор закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, доктор економічних наук, професор.

Секретар: Чубенко Ірина Андріївна, старший лаборант закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем.

Почався атестаційний екзамен вітальним словом Голови комісії Світличної Алли Василівни. Завідувач кафедри Рогоза Микола Єгорович та гарант освітньої програми «Економіка підприємства» Перебийніс Василь Іванович побажали успішного завершення навчання за рівнем «бакалавр» та запросили продовжити навчання в магістратурі #ПУЕТ за  рівнем «магістр»

Вітаємо здобувачів вищої освіти освітньої програми «Бізнес-економіка» з успішним завершенням навчання за освітньо-професійним рівнем «бакалавр»!!!!

БІЛЬШЕ НОВИН