Eng
44

ХII Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» ХІI  International Scientific and Practical Internet Conference      Economics today: problems of modelling and management

«Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем повідомляє про проведення ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління», яка проходить 17 – 18 листопада 2022 року  у вигляді форуму за адресою: http://economicstoday2022.ukrbb.net/

Програма конференції і збірник тез конференції розміщені за адресою: http://ek.puet.edu.ua/confer.php

17 листопада відбулось відкриття конференції в середовищі Jitsi  Meet за адресою.

З вітальним словом до учасників і гостей XІІ міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» виступив  завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України та Міжнародної Академії Біоенерготехнологій, д.е.н., професор М.Є. Рогоза. Робота конференції відбувається за тематичними напрямами Тематичні напрями (секції) конференції з кількістю доповідей за кожною секцією:

  1. Управління соціально-економічними системами, процесами та їх моделювання, прогнозування, стратегічний розвиток. Management of socio-economic systems, processes and their modeling, forecasting, strategic development (26 доповідей)
  2. Цифрові трансформації в економіці, державному управлінні та місцевому самоврядуванні. Digital transformations in the economy, state administration and local self-government (14 доповідей)
  3. Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), механізми і системи прийняття управлінських рішень в економіці.  Intelligent analysis of data and knowledge (DataMining), mechanisms and systems of management decision-making in the economy (3 доповіді)
  4. Стратегування сталого розвитку та соціально-економічні проблеми розвитку громад, територій, галузей, суб’єктів господарювання. Strategizing sustainable development and socio-economic problems of the development of communities, territories, industries, economic entities (17 доповідей)
  5. Соціально-економічні проблеми модернізації і розвитку кооперації. Socio-economic problems of modernization and development of cooperation.(1 доповідь)
  6. Перспективи електронної освіти, удосконалення освітніх програм підготовки фахівців з економіки, економічної кібернетики, аналітики, комп’ютерних інформаційних технологій та цифрової економіки. Prospects of electronic education, improvement of educational programs for training specialists in economics, economic cybernetics, analytics, computer information technologies, and digital economy (4 доповіді).
БІЛЬШЕ НОВИН