Eng
39

Круглий стіл зі стейкґолдерами «Сучасні вимоги до якості підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки»

З нагоди проведення Тижня якості в ПУЕТ викладачі кафедри педагогіки та суспільних наук 23 травня 2023 провели онлайн зустріч зі стейкґолдерами у форматі круглого столу за темою «Сучасні вимоги до якості підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки». Головною метою зустрічі було обговорення вимог та очікувань щодо змісту та методики підготовки фахівців освітньої галузі, отримання пропозицій та побажань щодо розвитку магістерських освітніх програм «Педагогіка вищої школи» та «Освітня робототехніка».

З великим інтересом учасники круглого столу заслухали доповідь Калініченко Ірини Олександрівни – к.п.н, доцента, психолога, національного консультанта з інклюзивності, завідувачки КПМІО ПАНО, на тему «Інклюзивна освіта у вищій школі». Зокрема, йшлося про те, що однаковий підхід в освіті не означає справедливий, а рівність можливостей забезпечує підхід, при якому визнаються відмінності; про законодавчу базу інклюзії та світовий досвід у розробці універсального дизайну предметів, середовища, програм та послуг, покликаний зробити їх максимально придатними до користування усіма людьми без необхідності у адаптації чи спеціального дизайну.

З доповіддю «Сучасні тренди у сфері педагогічної освіти» виступила доцент кафедри Тодорова І.С. Вона зазначила, у сфері педагогічної освіти спостерігаються кілька основних трендів, які мають бути враховані при побудові освітніх програм. До них належать, перед усім: 1) застосування інформаційно-комунікаційних технологій в педагогічному процесі; 2) особистісно-орієнтоване навчання; 3) навчання через співпрацю; 4) інклюзивна освіта; 5) розвиток критичного мислення та творчих навичок; 5) глобалізація та міжкультурна спрямованість освіти; 6) неперервне навчання та професійне зростання педагогів; 7) компетентнісний підхід тощо. Ці тренди спрямовані на створення більш ефективного та стимулюючого навчального середовища для студентів, розвиток їхніх особистих, соціальних та когнітивних навичок, а також підготовку викладачів до викликів сучасності.

Учасники круглого столу також зауважили, що у результаті військової інтервенції російської федерації до України, постало гостре питання стану психологічного здоров’я здобувачів освіти, тому одним із головних завдань закладу освіти є повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу. Першу психологічну допомогу та емоційну підтримку надають усі педагогічні працівники, які мають враховувати емоційний стан здобувачів освіти, адже під час війни вони можуть стикатися із студентами, які переїхали із регіонів, де відбуваються військові дії, або навіть втратили когось із близьких. Саме тому, важливим є питання підвищення компетентності педагогічних працівників у напрямі надання першої психологічної допомоги та оволодіння сучасними технологіями такої допомоги.

БІЛЬШЕ НОВИН