Eng
36

Наші студенти та викладачі невтомно працюють онлайн!

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту1. “Із використанням платформи дистанційного навчання Moodle у формі відео-конференції продовжуються заняття у студентів спеціальності «Облік і оподаткування» та студентів освітньої програми «Публічні закупівлі».15 листопада доценткою кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Мількою А.І. проведено практичне заняття для студентів групи ОА б-21 заочної форми навчання із навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)», на якому піднято питання актуальних проблем обліку в державному секторі.У межах навчальної дисципліни “Фінансово-господарський контроль” 16 листопада студентами групи ОА б-41 разом із Аллою Іванівною розглянули особливості податкового контролю платників податку до бюджету. Студенти магістерської освітньої програми «Публічні закупівлі» групи ПЗ м-11 разом з к. е. н., доц. Карпенко Є.А. поговорили про склад, порядок підготовки та оприлюднення тендерної документації. При цьому особлива увага була акцентована на типових помилках та порушення під час підготовки тендерної документації.” Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи1. “16 листопада 2020 року студентам І курсу спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”, ОП “Готельно-ресторанна справа” було проведено лекції на теми: “Характеристика підприємств готельного господарства туристсько-екскурсійного, туристично-спортивного призначення, спеціалізовані туристичні готелі”, “Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства”, викладачка – д. т. н., професорка Капліна Тетяна Вікторівна.”2. “17.11.2020 року студенти груп ГРС б-24 і ГРС б інт-31 продовжували вивчати дисципліну циклу професійної та практичної підготовки “Фронт-офіс”, викладач – к. т. н., доцент Миронов Денис Анатолійович”3. “17.11. 2020 року студенти IV курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, ОП “Готельно-ресторанна справа” на лекційному занятті продовжують вивчати навчальну дисципліну  “Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії”, викладачка – к. т. н., доцентка Рогова Наталія Володимирівна.”4. “17 листопада 2020 року було проведено практичне заняття для студентів групи ГРС б-23 з дисципліни “Фронт-офіс”. Для студентів академічних груп ГРС б-12, 13 практичне заняття із дисципліни “Основи готельної індустрії”, асистентка – Дудник С.О.” Кафедра ділової іноземної мови1. “Продовжуємо вивчати іноземну мову дистанційно. 17 листопада студенти груп ГРС б-21 та ГРС б-22 розглянули перспективи розвитку ринку швидкого харчування. Особливу увагу приділили історії міжнародної корпорації “KFC”.”2. “17.11. Друга пара – Історія зарубіжної літератури, лекція на тему “Модернізм у світовій літературі ” . Група Філ б-21″3. “17.11. Перша пара – Вступ до перекладознавства. Практичне заняття з теми “Прагматичні аспекти перекладу “. Група Філ б-21.”4. “16 листопада розпочали навчання іноземні студенти першого курсую Лекції з курсів «Дискретна математика» (викладачі – доц. Парфьонова Т.О, доц. Іщенко В.Л.) та «Алгебра і геометрія» (викладачі – доц. Черненко О.О, доц. Іщенко В.Л.)”5. “Продовжуємо вивчати іноземну мову в готельно-ресторанній справі разом із групою ГРС б-33, цього разу говорили про ресторани швидкого харчування!”6. “Розпочали новий навчальний тиждень зі студентками групи ГРС б-32 (“Іноземна мова в ГРС”) та студентами групи КН б англ-41 (“Елементи комбінаторної оптимізації”, викл. проф Ємець О.О.)”7. “16 листопада на занятті з іноземної мови студенти груп Т б-11, Т мб- 11 та ПТЛ б-11ознайомилися із кейсом “Valentino Chocolates”. На його прикладі розглянули причини зниження доходів нещодавно успішної компанії. Обмінялися думками щодо перспектив виходу із кризи “Valentino Chocolates”.”8. “16 листопада на практичному занятті із дисципліни «Іноземна мова в готельно-ресторанній справі» іноземні студенти групи ГРС б англ-31 обговорювали обов’язки персоналу готелів, повторювали особливості вживання часових форм дієслова у пасивному стані та виконували онлайн завдання.” Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем1. “Продовжуємо роботу в середовищі дистанційного навчання PUET MEET. Викладачами кафедри ЕКБЕІС були проведені навчальні заняття: 14.11.2020 року-  практичне заняття з курсу «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці» для магістрів 1 курсу спеціальності Економіка, освітньої програми «Економічна кібернетика» заочної форми навчання (викладач: зав. кафедри, д.е.н., проф. Рогоза М.Є.); –  практичне заняття з курсу «Інформаційний менеджмент» для магістрів 1 курсу спеціальності Економіка, освітньої програми «Економічна кібернетика» та “Економіка підприємства” заочної форми навчання (викладач: к.е.н., доц. Кузьменко О.К.);-  практичне заняття з курсу «Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу» для 1 курсу спеціальності “Маркетинг” заочної форми навчання (викладач: к.е.н., доц. Кузьменко О.К.);-  практичне заняття з курсу «Економетрика» для 1 курсу спеціальності “Облік і оподаткування” заочної форми навчання (викладач: к.е.н., доц. Кузьменко О.К.).16.11.2020 року: –  практичне заняття з курсу «Управління проектами інформатизації» для студентів 4 курсу спеціальності Економіка, освітньої програми «Економічна кібернетика» денної форми навчання (викладач: зав. кафедри, д.е.н., проф. Рогоза М.Є.);- практичне заняття з курсу «Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу» для 1 курсу спеціальності “Маркетинг” денної форми навчання (викладач: к.е.н., доц. Кузьменко О.К.);- консультативне заняття з курсу «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» для магістрів 1 курсу спеціальності Економіка, освітньої програми «Економічна кібернетика» денної форми навчання (викладач: к.е.н., доц. Кузьменко О.К.);-  практичне заняття з курсу «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці » для магістрів 1 курсу спеціальності Економіка, освітньої програми «Економічна кібернетика» денної форми навчання (викладач: зав. кафедри, д.е.н., проф. Рогоза М.Є.).” Кафедра товарознавства, біотехнології,експертизи та митної справи1. “З іноземними студентами спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» вивчали особливості постембріонального розвитку організмів, метаморфоз, розглянули ріст та регенерацію організму як приклади реалізації онтогенезу. Дисципліна «Загальна біологія», викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила Валеріївна”2. “Сьогодні, 17 листопада 2020 року, студети групи МСМТ б-11 продовжили працювати над вивченням дисципліни «Ринок і ресурси товарів» (викладачка – доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Хмельницька Є.В.).”3. “У Міжнародний День студента чудово попрацювали здобувачі освіти груп ЕМС б інт-11, ТТП б інт-11. Вивчили окисно-відновні реакції та їх значення для життя та майбутньої професійної діяльності” Кафедра української, іноземних мов та перекладу1. “Продовжуємо працювати дистанційно. Студенти спеціальності «Філологія» (Філ-31). Тема заняття: Steigerungsstufen der Adjektive und Adverbien.Deutsche Zeitformen – Zukunft – Futurum.Зі студентами груп Філ-41, 42 вивчаємо будову складних речень: Was ist der Unterschied zwischen „damit“ und „um … zu“? А також актуальну  на сьогоднішній день тему: Ein Krankenbesuch (Beim Arzt).”2. “17.11.2020 р. З Днем студента, дорогі мої!”3. “16.11.2020 р. Розпочався ще один тиждень дистанційного навчання (Філ – 31, Філ – 42). Всім плідного робочого тижня.”

БІЛЬШЕ НОВИН