Eng

20

Наші викладачі невтомно працюють, аби студенти отримували якісну освіту навіть в умовах карантину!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

1. «27.10.2020 року студенти академічних груп ГРС б-34, ГРС б інт-31 працювали на практичному занятті з навчальної дисципліни «Якість обслуговування в готелях і ресторанах», студенти 4 курсу група ГРС б-41 освоювали навчальну дисципліну «Експертиза якості надання послуг у готельно-ресторанній індустрії», викладачка к. т. н., доцент Рогова Н. В.».

2. «Проблеми формування доходу в контексті конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного бізнесу загострилися у зв’язку з об’єктивними чинниками, що вплинули на розвиток галузі у 2020 р. Найактивніша студентка групи ГРС- 32 Парамонова Анна дискутує з доц. Карпенко В. Д. про необхідність використання внутрішніх можливостей закладів на потенційний дохід через зонування місць, виникнення доходу та виділення центрів відповідальності на практичному занятті 27 жовтня з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу».

3. «26.10.2020 року для студентів III курсу спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа» було проведено лекцію з навчальної дисципліни «Барна справа і організація роботи сомельє». Наші майбутні готеляри студенти-іноземці ГРС б англ-21 (2 підгрупа), ГРС б англ бер-21 працювали на практичному занятті з навчальної дисципліни «Ресторанний кейтеринг», викладачка – ст. викладач Рибакова С. С.».

4. «26.10.2020 року було проведено практичні заняття з навчальної дисципліни «Основи готельної індустрії» для студентів 1 курсу груп ГРС б-13, ГРС б-14 спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, ОП «Готельно-ресторанна справа», викл. – асистент Дудник С. О.».

5. «26.10.2020 р. було проведено практичні заняття з навчальної дисципліни «Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії» для студентів груп ГРС б-42, ГРС б-45. Студенти групи ГРС б англ-31 (2 підгрупа) вивчали дисципліну «Якість обслуговування в готелях і ресторанах». Також проведено лекцію студентам 5 курсу групи ГРС б-52 (дист.) з навчальної дисципліни «Виставкова та сервісна діяльність», викладачка – к. т. н., доцент Рогова Н. В.».

Кафедра ділової іноземної мови

1. «Упевнено розпочинаємо насичений робочий тиждень разом із групами ФІЛ б-41, ТРГ м ПВ-21 та ТРГ м лис ПВ-21. Дисципліни: «Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності» та «Ділова іноземна мова» (викл. – Чабан В. В.)».

2. «А що ви думаєте про логотип Apple? Обговорили зі студентами міжнародні корпорації на занятті з «Ділової іноземної мови». Останній тиждень жовтня розпочато!»

3. «Продовжують ознайомлюватися з інтернет-технологіями студенти гр. КН б англ.-21, викладачі – проф. Ємець Е. М. і Кононенко О. А.».

4. «Продовжуємо вивчати іноземну мову! Із групою ГРСб-24 говорили про ключові складові успіху ресторанів, а зі студентами груп Тб-11, Тмб-11 та ПТЛб-11 розпочали нову тему – «Selling online».

5. «Ранок починається не з кави, а із граматики часів групи Perfect разом із групою ГРС б-14! Дисципліна «Іноземна мова». Викл. – Чабан В. В.».

6. «Ретельна підготовка – запорука вдалого заняття. І на практичному з «Іноземної мови за професійним спрямуванням» (групи ЕМСб-11, ТТПб-11, ТТПмб-11), і на лекції з «Елементів комбінаторного аналізу» (викл. – проф. Ємець О. О., група КН б англ-41)».

7. «Медленно, но уверенно движемся к намеченной цели: урівень англійського В2 с гр. ДЗВ б 5-63. Викл. – Кононенко О. А.».

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

1. «27 жовтня 2020 року було проведено лекційне заняття з навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу» зі студентами-маркетологами першого курсу (викл. – к. е. н., доц. Кузьменко О. К.)».

2. «Продовжуємо навчання зі студентами спеціальності Менеджмент, ОП «Менеджмент інформаційних ресурсів». 27 жовтня 2020 року проведено консультацію з навчальної дисципліни «Моделювання та прогнозування в менеджменті» із групою МЕН МІР б-21 (викл. – к. е. н., доц. Кузьменко О. К.)».

3. «Продовжуємо роботу в середовищі дистанційного навчання PUET MEET. Лекцію на тему «Система управління проєктами Microsoft Project» з дисципліни «Управління проєктами інформатизації» для студентів групи Е ЕК б-41 освітньої програми «Економічна кібернетика» проводить Рогоза Микола Єгорович – заслужений діяч науки і техніки України, д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі».

4. «Продовжуємо роботу в середовищі дистанційного навчання PUET MEET. Старша викладачка кафедри Карнаухова Ганна Василівна. 1 пара – проведено консультацію зі студентами групи МЕН МІР б-21 з навчальної дисципліни «Сучасні мови програмування». Тема консультації «Встановлення Visual Studio 2019 Community та огляд візуального середовища програмування». Продовжуємо працювати з дисциплінами загальноуніверситетського вибору студентів «Web-програмування та web-дизайн». Питання лекції – «Серверні сценарії» та «Готові Web-системи». Проведено лекції: 2 пара – зі студентом КН б інт Хм-21 спеціальності «Комп’ютерні науки» (м. Хмельницький). 3 пара – зі студентами груп ДЗВ б 2-61, ДЗВ б 2-62, ДЗВ б 2-63. 4 пара – зі студентами групи КН б інт Хм-11 спеціальності Комп’ютерні науки (м. Хмельницький). На 5 парі зі студентами групи КН б інт Хм-11 спеціальності Комп’ютерні науки (м. Хмельницький) проведено практичне заняття на тему «JavaScript. Об’єкти. Робота з об’єктами».

5. «26 жовтня 2020 року було проведено практичне заняття з дисципліни «Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу» зі студентами-маркетологами першого курсу. На занятті розглядали тему «Опрацювання маркетингової інформації в текстовому редакторі».

Кафедра маркетингу

1. «День маркетологiв, що святкують 25 жовтня, надав друге дихання. Тиждень маркетологи другого курсу розпочали з Анжелою Захаренко-Селезньовою iз закрiплення теоретичних знань та набуття практичних навичок iз дисциплiни «Маркетинг пiдприємства».

Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин

1. «Послухати лекцію онлайн – завжди гарна ідея! To listen a lecture online is always a good idea!»

2. «Бути студентами-міжнародниками нелегко, адже їм завжди треба виконувати незвичні завдання. Наприклад, уже на першій парі думати, як розв’язувати глобальні проблеми в контексті Цілей сталого розвитку ООН. Студентам другого курсу ОП «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна економіка» це чудово вдається!»

Кафедра менеджменту

1. «Розвиваємо навички проведення наукових досліджень зі студентами 1 курсу освітнього рівня магістра спеціальності Менеджмент і адміністрування – обговорюємо актуальність тем для дипломних магістерських досліджень».

2. «Непростим виявилось завдання проводити заняття у формі тренінгу в умовах карантину й дистанційно. Але ми все-таки знаходимо методи. Сьогодні креативили зі студентами 1 курсу спеціальності 073 Менеджмент. На тренінгу «Шлях до успіху в менеджменті та бізнесі» завідувачка кафедри менеджменту, професор Шимановська-Діанич Л. М. досліджувала разом зі студентами вплив психічних характеристик людини на розвиток її креативності як дуже важливу компетентність майбутніх менеджерів та бізнес-адміністраторів».

Кафедра товарознавства, біотехнологій, експертизи та митної справи

1. «Сьогодні студенти групи ПТЛ б-21 на лекції з дисципліни «Товарознавство (Харчові продукти)», яку провела доцентка кафедри Хмельницька Є. В., вивчали тему «Товарознавча характеристика прянощів та приправ».

2. «Сьогодні знову дистанційно вивчали «Сенсорний аналіз». Перший курс попрацював над темою «Відчуття смаку та його значення в оцінці якості товарів», а також дистанційно провів дегустацію чаю!»

3. «Студенти групи ЕМС б-11 старанно вивчають «Основи нутриціології» зі старшою викладачкою кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Котовою Зоєю Яківною. Тема практичного заняття «Мікронутрієнти в харчуванні людини».

4. «Почали вивчати дисципліну «Біологія клітини» з іноземними студентами групи БТб-21. Поговорили про науку цитологію, методи цитологічних досліджень та неклітинну форму життя».

5. «З ранку зі студентами 4-го курсу спеціальності Біотехнології та біоінженерія вивчали морфогенез та регенерацію культур клітин і тканин із дисципліни «Біотехнологія культур клітин і тканин».

6. «Онлайн-занятие по дисципліні «Химия: аналитическая, физическая, коллоидная» со студентами групи БТ англ б-21 пройшло пізнавально и позитивно. Основи титриметрического аналіз изучаем в Украине и Малауи (Малави)».

7. «Понеділок почався жваво разом зі студентами груп ТТП б інт-11, ЕМС б інт-11. На лабораторному занятті з дисципліни «Хімія» вивчали окисно-відновні рівняння, вулкани, блискавки, перманентну завивку волосся та кисломолочні продукти з точки зору електронного балансу».Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

1. «Для того, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці, наші студенти вивчають велику кількість фахових дисциплін, на яких здобувають знання різноманітних технологій сучасної харчової промисловості. Так 26.10.2020 року студенти груп ХТІ б інт-11 та ХТІ б інт бер-31 на практичному занятті за темою «Технологія бродильних виробництв. Технологія пива» (навчальна дисципліна «Харчові технології»), проведеному ст. викл., к. т. н. Гередчук А. М., вивчали характеристику сировини для пивоварного виробництва, особливості технологій різних сортів пива та вимоги нормативних документів до їх якості».

Кафедра української, іноземних мов та перекладу

1. «ОІМ: аналітичне читання та розмовний практикум (Філ-21) 27.10.2020 р.».

Кафедра фінансів та банківської справи

1. «Продовжуємо опановувати мистецтво інвестування. 27.10.2020 р. під час чергової дистанційної лекції з дисципліни «Інвестування» студенти-фінансисти гр. ФК б-21 та ФБСС б-21 разом із завідувачкою кафедри фінансів та банківської справи Яріш О. В. обговорювали переваги та недоліки інвестування в цінні папери вітчизняних та іноземних компаній. Дискутували, чому діяльність фондових ринків, особливо у Сполучених Штатах Америки, під час пандемії, здається, суперечить законам логіки, попри поширене серед економістів твердження, що фондовий ринок як один з індикаторів стану економіки сигналізує про напрямок її руху».

2. «Сутність механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів є незрозумілим для пересічного українця. Проте це не стосується магістрів-фінансистів ПУЕТ, які 27 жовтня 2020 року разом з доцентом кафедри фінансів та банківської справи Тимошенко О. В. під час консультації з дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» дослідили зміни горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів у двох періодах: до реформи у 2015 році та періоді бюджетної децентралізації; оцінили критерії визначення дотаційності місцевих бюджетів; провели розрахунки реверсної та базової дотації для обласного бюджету та бюджетів об’єднаних територіальних громад Полтавської області; розглянули перспективи міжбюджетного вирівнювання на 2021 рік.»

3. «Сучасний етап функціонування економіки України характеризується наростанням кризового стану у фінансово-економічних умовах діяльності підприємств реального сектору. Негативна дія об’єктивних та суб’єктивних факторів господарювання є причиною незадовільних фінансових результатів фінансово-господарської діяльності підприємств та низької ефективності функціонування більшості галузей народного господарства в цілому. Підготовка фахівців здатних приймати виважені рішення в галузі фінансів підприємств, брати на себе відповідальність за ці рішення та гарантувати їх ефективність в сучасних кризових умовах стоїть надзвичайно гостро. Саме на формування таких компетентностей спрямовано викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємств».

4. «27.10.2020 року доценткою кафедри фінансів та банківської справи Ганною Сидоренко-Мельник проведено лекційне заняття для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» групи ФК-41. Презентовано теоретико-практичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних засобів і нематеріальних активів. Увагу зосереджено на впровадженні ефективної амортизаційної політики та реалізації комплексної програми підвищення ефективності використання основних засобів, оптимізації джерел їх фінансування.»

5. «26.10.20 розглядали особливості фінансових розрахунків за експортно-імпортними угодами та проведення валютного хеджування за форвардними контрактами та угодами своп під час проведення практичного заняття  за темою “Операції банків в іноземній валюті” доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання  з навчальної дисципліни “Банківська справа”.

26.10.20 також розбирали як оцінюється ймовірність настання ризикової події та визначаються виплати за строковими угодами при хеджуванні цінових ризиків банку під час проведення практичного заняття  за темами “Управління ризиками у банку” та  “Хеджування ризиків у банку “доцентом кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасоловою С.П. зі студентами групи  ФКм-11 денної форми навчання  з навчальної дисципліни “Банківський менеджмент”.»

6. «27 жовтня 2020 року відбулося практичне заняття з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок та фінансові інститути» для студентів академічних груп ФК б-31, ФК б мноц-31 денної форми навчання.

Актуальна тема «Ринок облігацій як складова ринку капіталів» повністю досліджена. В процесі аналізу ринку облігацій викладачем кафедри фінансів та банківської справи Горбуновою О.А. акцентовано увагу студентів  на ряд ключових показників, включаючи термін погашення, умови дострокового викупу, кредитну якість, процентні ставки, ціну, дохідність і податковий статус облігацій. Студенти фінансисти оцінили реальну вартість конкретних боргових зобов’язань та визначили пріоритети облігацій перед звичайними та привілейованими акціями.»

7. «27.10.2020р. проведено консультацію для студентів 3-го курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування з навчальної дисципліни «Банківське регулювання та нагляд».»

8. «27.10.2020р. проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» для студентів груп ФК б-21, ФБСС-21, ФБСС б інт-11. Обговорені питання щодо принципів, порядку організації та практичних засад виконання державного бюджету України.»

9. «27.10.2020р. проведено практичне заняття з навчальної дисципліни «Фінанси домогосподарств» для студентів груп ФК б-11, ФБСС-11, ФБСС б інт-11 та ФБСС мб-11. Обговорені питання за темою «Оподаткування домогосподарств».»

10. «В рамках заходів до «Дня ощадливості», організованих кафедрою фінансів та банківської справи 27.10.2020р. проведена онлайн зустріч професора кафедри Гудзь Тетяни Павлівни зі студентами Полтавського кооперативного коледжу на тему «Особиста фінансова грамотність: здобути, відчути, побачити». В процесі лекції-диспуту були обговорені життєво важливі питання, що стосуються фінансової грамотності населення, забезпечуючи фінансову безпеку домогосподарствам.»

Кафедра фізичного виховання продовжує проводити заняття онлайн.

БІЛЬШЕ НОВИН