Eng
43

Наукова діяльність кафедри економіки підприємства й економічної кібернетики із проблем аналізу, моделювання та проектування інформаційних систем

20 березня 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри  економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» взяли участь у роботі  Міжнародного симпозіуму «BIG DATA ANALYTICS: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», що проходив у Київському національному торговельно-економічному університеті.

Організатори симпозіуму:  Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет (Київ, Україна), Європейський університет інформатики та економіки у Варшаві (Варшава, Польща), Вища школа економіки та менеджменту у Братиславі (Братислава, Словаччина), Американський університет культури та освіти (Бейрут, Ліван), Центральноукраїнський національний технічний університет (Кропивницький, Україна).

Науково-педагогічні представники кафедри взяли участь у спільному обговоренні проблем і перспектив аналізу великих даних засобами моделювання та інформаційних технологій на пленарному засіданні й дискусійних платформах, на яких було представлено результати власних досліджень:

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 1: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ.

Управління інформаційно-аналітичним забезпеченням економічного об’єктА. Вергал Ксенія Юріївна, директор Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, доцент; Рогоза Володимир Миколайович, аспірант кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 2: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.

Формалізація процесів проектування інформаційних систем управління економічними об’єктами. Рогоза Микола Єгорович, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Карнаухова Ганна Василівна, старший викладач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Цифрова економіка: перспективи та можливості. Кузьменко Олександра Костянтинівна, доцент кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, доцент.

Результати досліджень та актуальність вирішених проблем, новизна отриманих результатів підтверджена відповідними сертифікатами.

БІЛЬШЕ НОВИН