Eng
99

Неформальна освіта та академічна доброчесність студентів освітньої програми «Туризм»

ПУЕТ усіляко підтримує та заохочує своїх студентів до отримання знань не лише в рамках обраних
освітніх програм, але і шляхом неформальної освіти, визнає отримані результати, пропонує різні
можливості для використання ресурсу неформальної освіти при реалізації індивідуальної освітньої
траєкторії. Студенти 2 курсу освітньої програми «Туризм» успішно закінчили курс «Академічна
доброчесність в університеті» на платформі масових відкритих онлайн-курсів «ВУМ online», що
дозволило їм отримати не тільки сертифікати (0.1 кредитів ЄКТС), а й навички формування культури
академічної доброчесності. За результатами проходження тренінгу здобувачам вищої освіти в межах навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в туризмі та академічна доброчесність» будуть нараховані додаткові бали.

БІЛЬШЕ НОВИН