Eng

44

Новий 2021-2022 навчальний рік розпочався з вивчення дисципліни “Університетська освіта”

Новий 2021-2022 навчальний рік для здобувачів вищої освіти  першого курсу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» як завжди розпочався з вивчення  навчальної дисципліни «Університетська освіта».

Контент навчальної дисципліни побудований таким чином, щоб першокурсникам  максимально надати уявлення про всі особливості  навчання в університеті: про позиціонування Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у Європейському освітньому просторі, про упровадження лідерської управлінської парадигми як умови забезпечення особистісного та професійного успіху студента та випускника, про студентське самоврядування в університеті,  про індивідуальну освітню траєкторію розвитку студента, про наукову діяльність та організацію освітнього процесу та багато інших.

Тематичний план курсу представлений такими темами:

 1. Вища освіта України та позиціонування Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у Європейському освітньому просторі. Сутність університетської освіти і пріоритети розвитку освітньої діяльності ПУЕТ. Стандарти вищої освіти України та їх імплементація в ПУЕТ (ректор ПУЕТ, професор, д.і.н. Нестуля О.О.).
 2. Європейські цінності – основа демократичної України. Академічна доброчесність саморозвитку студентів  ПУЕТ (завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ, доцент, к.філол.н. Сарапин В.В.).
 3. Лідерство. Виграти гру. (директор Навчально-наукового інституту  лідерства, д. пед. н., проф. Нестуля С.І.)
 4. Наукова діяльність як невід’ємна складова підготовки здобувачів вищої освіти (проректор з науково-педагогічної роботи, доцент,  д.е.н. Манжура О.В.).
 5. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи та переваги у формуванні фахового та особистісного саморозвитку студентів  ПУЕТ (студентська рада ПУЕТ).
 6. Як розпочати власну справу (керівник Молодіжного бізнес-центру, к.е.н., доц. Юрко І. В.).
 7. ПУЕТ – море можливостей для розвитку молоді (завідувач кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, Франко Л.С., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Туль С.І.).
 8. Індивідуальна освітня траєкторія та можливості академічної мобільності здобувачів вищої освіти (перший проректор, д.е.н., проф. Педченко Н.С.).
 9. Відкрий для себе світ з ПУЕТ (завідувач сектору з організації міжнародних професійних стажувань Писаренко Т.В.).
 10. Психологічні засади життєстійкості особистості в студентському віці (кандидат психологічних наук, доцент, психолог Тодорова І.С.).
 11. Безпека життєдіяльності в освітньому процесі (доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к.т.н., доц. Бичков Я.М.).
 12. Інноваційні інформаційні ресурси і технології ПУЕТ як форма індивідуалізація змісту освіти та інтенсифікація процесу навчання (завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, доцент, к.е.н. Ольховська О.В.).
 13. Сучасні форми, методи та засоби організації освітнього процесу ПУЕТ в умовах компетентнісно-орієнтованої освіти (директор Навчально-наукового інституту денної освіти, к.т.н., доц. Ткаченко А. С.).
 14. Організація виробничої практики у ЗВО (керівник виробничої практики центру зв’язків з виробництвом Бондар Л.М.).
 15. Робота з інформаційними ресурсами інноваційної бібліотеки ПУЕТ (директор центру інформаційного забезпечення освітнього процесу Діденко Л.М.).
БІЛЬШЕ НОВИН