Eng
42

Обговорення Доповіді про якість вищої освіти в Україні у 2023 році

На останньому засіданні кафедри, яке відбулося 21 травня 2024 року, одним із ключових питань порядку денного стало обговорення Доповіді про якість вищої освіти в Україні у 2023 році, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2023 році. Доповідь детально аналізувала поточний стан вищої освіти, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства та шляхи подальшого вдосконалення.

Під час обговорення були розглянуті основні показники якості освіти, такі як рівень знань випускників, відповідність освітніх програм сучасним вимогам ринку праці, а також ступінь інтеграції інноваційних підходів у навчальний процес.

На засіданні кафедри обговорили питання підготовки кваліфікаційних робіт бакалаврів, наголосили на Регламенті перевірки на наявність академічного плагіату у кваліфікаційних роботах. Також, обговорили долучення студентів на викладачів до Марафону якості ПУЕТ.

У підсумку засідання учасники дійшли згоди, що для забезпечення відповідності вищої освіти України завданням сталого інноваційного розвитку суспільства необхідно продовжувати активну роботу в напрямку модернізації освіти, підвищення кваліфікації викладацького складу та розширення міжнародної співпраці. Прийняті рішення та пропозиції будуть використані для розробки подальших стратегічних планів розвитку освітніх програм та підвищення їх якості.

1784
БІЛЬШЕ НОВИН