Eng
77

Полтавський університет економіки і торгівлі став партнером Kharkiv IT Cluster!

29 листопада 2022 року відбулася онлайн зустріч представників Kharkiv IT Cluster із представниками закладів вищої освіти Полтавщини, в яких відбувається підготовка фахівців з Комп’ютерних наук. Полтавський університет економіки і торгівлі представляли проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Матвієнко та завідувачка кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Олена Ольховська.

Kharkiv IT Cluster є громадською спілкою, яка об’єднує понад 143 провідні IT-компанії, місцеву владу та заклади вищої освіти з метою впровадження комплексних змін в IT-екосистемі українських міст.

За результатами цієї зустрічі та, враховуючи досвід співробітництва ПУЕТ з Kharkiv IT Cluster в проведенні ігор Kids2IT для учнів полтавських шкіл, було обговорено напрямки співпраці та низку проєктів, спрямованих на участь студентів та науково-педагогічних працівників університету.

Результатом проведених зустрічей стало підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво між Kharkiv IT Cluster та Полтавським університетом економіки і торгівлі, який задекларував наступні напрямки співпраці:

  • формування спільного бачення та позиції освітньої, наукової та бізнес-спільноти щодо проблем та перешкод розвитку інформаційних технологій;
  • розробка та реалізація спільних програм і проєктів, у тому числі міжнародних, щодо підготовки фахівців, наукових досліджень та інформування учасників у сфері інформаційних технологій;
  • забезпечення інформаційної та методичної підтримки учасників у сфері інформаційних технологій;
  • організація і проведення спільних публічних заходів, спрямованих на розв’язання питань, що становлять взаємний інтерес;
  • навчання та підвищення кваліфікації у напрямку застосування інформаційних технологій з метою підвищення їх рівня обізнаності в сучасних інформаційних технологіях, підвищення громадянської активності, відповідальності бізнесу та стимулювання активної взаємодії для просування та реалізації пропозицій.

Партнерство ПУЕТ із Kharkiv IT Cluster стане запорукою употужнення фахової підготовки студентів та зростанню їх конкурентоздатності на ринку ІТ-професій України.

БІЛЬШЕ НОВИН