Eng

26

Продовжуємо дистанційне навчання!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

1. «6.11.2020 року оперативне управління освітньою діяльністю студентів групи ГРС б-13 здійснив директор ННІ ХТГРТБ, проф. Скрипник В.О. На практичному занятті з дисципліни «Університетська освіта» доц. Карпенко В. Д. саме в цей час пояснював значимість спільної діяльності та відповідальності за якість навчання в університеті».2. «9.11.2020 року відбулося практичне заняття для студентів академічних груп ГРС б-42, ГРС б-45 із навчальної дисципліни «Експертиза якості надання послуг у готельно-ресторанній індустрії», викладачка – к. т. н., доцентка Рогова Н. В.».3. «9.11.2020 року для студентів груп ГРС б-13, ГРС б-14 було проведено практичне заняття із навчальної дисципліни “Основи готельної індустрії”, викладачка – асистентка Дудник Світлана Олексіївна.»4. «9.11.2020 р. у дистанційному режимі пройшла лекція у групах ГРС б-41, ГРС б-42, ГРС б-43, ГРС б-44, ГРС б-45 та відбулися практичні заняття у групах ГРС-43 та ГРС-44 з дисципліни “Проєктування готелів та ресторанів із використанням графічних редакторів” (викладачка – доцентка Володько О.В.)»Кафедра ділової іноземної мови

1. «Розпочинаємо новий робочий тиждень разом із групами ФІЛ б-41,

ТРГ м ПВ-21 та ТРГ м лис ПВ-21».2. «Практичне заняття з теорії перекладу у групі Філ б-41».3. «Група Філ б-21 продовжує знайомство із шедеврами світової літератури та їх авторами. Період реалізму».4. «Студенти групи ГРС б-22 6 листопада на занятті «Іноземна мова» продовжили вивчення теми «Classification of Restaurant». Більш детально розглянули Full-service, Specialty and Fast-food Restaurants».5. «Продуктивний п’ятничний ранок студентів груп ГРС б-21 та ГРС б-23. На занятті з дисципліни «Іноземна мова» обговорювали особливості класифікації ресторанів, розглянули кейс «Le Cirque 2000 Restaurant», а також попрацювали над розширенням словникового запасу».6. «Натхненно працюємо зі студентами груп МЕВ МБ б-11, МЕ б-11, МСМТ б-11 та ГРС б-12! Викл. Царенко В.М.»7. «9 листопада на практичному занятті із дисципліни «Іноземна мова в готельно-ресторанній справі» іноземні студенти групи ГРС б англ-31 презентували результати дослідження та порівняння готелів, повторювали особливості вживання часових форм дієслова та виконували онлайн завдання.»8. «Практичне заняття із дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” у іноземних студентів групи КН англ-21. Викладачі – доц. Парфьонова Т.О., доц. Іщенко В.Л.»9. «Надзвичайно продуктивні заняття із “Ділової іноземної мови” зі студентами магістратури (ФК м-11, ТРГ м-11, Е ЕК м-11, ПЗ м-11)»10. «На практичному занятті з іноземної мови студенти груп Т б-11, Т мб-11 та ПТЛ б-11 вивчали тему “Companies”. Говорили про ключові фактори успіху міжнародних компаній, працювали над розвитком навички аудіювання та проаналізували успіх компанії “IKEA”.»11. «Практичне заняття із вибіркової дисципліни “Англійська мова (В2)” в групах ДЗВ б 5-61 та ДЗВ б 5-62. Працюємо, вдосконалюємо рівень англійської мови.»Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

1. «
Студентам 2 курсу спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Менеджмент інформаційних ресурсів” 10 листопада 2020 року була проведено онлайн-консультацію із навчальної дисципліни “Моделювання та прогнозування в менеджменті” (викладачка – к.е.н., доц. Кузьменко О.К).»Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

1. «Із студентами-біотехнологами була проведена зустріч із гарантом освітньої програми, доценткою кафедри ТБЕМС, кандидаткою сільськогосподарських наук Флокою Людмилою Валеріївною. Поговорили про особливості навчання, освітнього процесу, освітньої програми та силабуси дисциплін.»2. «Продовжуємо вивчати «Товарознавство(Харчові продукти)». 10 листопада 2020 року студенти групи ПТЛ б-21 слухали лекцію «Молоко та кисломолочні продукти» матеріалу опрацювали багато, але є ще над чим попрацювати самостійно (викладачка – доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Хмельницька Євгенія Вікторівна).»3. «Із студентами-іноземцями спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» вивчали поняття онтогенезу, ембріональний та постембріональний розвиток у тварин.»4. «Із студентами бакалаврами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» вивчали особливості генетично-модифікованих продуктів, методи їх контролю. Дисципліна «Моніторинг якості продовольчих товарів»»Кафедра української, іноземних мов та перекладу

1. «Вивчаємо граматику!! (Філ б-11)».2. «Філологи 4 курсу, традиційно, починають понеділок із граматичних проблем перекладу».3. «Філологи першого курсу в рамках дисципліни «Університетська освіта» підготували презентації університету не тільки українською, а й англійською мовою! Було цікаво!»4. «Студенти гр. Філ б-21 продовжують вивчати лексичний матеріал за темою “Meals” (ОІМ: аналітичне читання та розмовний практикум “) 10.11.2020 р.»5. «На заняттях із навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» (викладачка – д. філол. н., проф. Бобух Н. М.) студенти-філологи першого курсу презентували мови світу, які обирали за бажанням. Бондаренко Міла й Шевченко Анастасія підготували презентацію про французьку мову, Перепеляк Дарія розповіла про корейську мову, Усова Єва – про польську мову, Пукась Ольга – про чеську мову, Алексашенко Анна – про іспанську мову, Тимофієва Анастасія – про японську мову, Явтушенко Тетяна – про болгарську мову. Студенти ознайомилися із географією поширення мов, із цікавими фактами про мови народів світу та ін.»6. «На заняття із навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (викладачка – д. філол. н., проф. Бобух Н. М.) студенти групи ХТІ б-21 підготували презентації та відеопрезентації обраної спеціальності.»

 

БІЛЬШЕ НОВИН