Eng

24

ПУЕТ далі навчається дистанційно!

Кафедра Ділової іноземної мови

8.12.20 відбулося засідання німецького розмовного клубу «Deutscher Stammtisch» для любителів німецької мови на тему die Adventszeit in Deutschland, на якому учасники познайомилися та обговорили традиції підготовки до святкування Різдва в Європі. Було цікаво, весело і душевно, усі сповнилися передсвятковим настроєм.

Робочий тиждень на кафедрі Ділової іноземної мови закінчується Speaking Club проведеним Руденко Н.С. Ніна Сергіївна обрала цікаву тему для обговорення “Multiculturalism – opportunity or a threat”. Студенти активно обговорювали дану тему. Також обговорили тему підготовки до Нового Року. Іноземні студенти поділилися своїми думками щодо святкування Нового Року в Україні, а також розповіли традиції святкування Нового Року у своїх рідних країнах. Дякуємо всім хто взяв участь у Speaking Club. Було цікаво!!

08-12.12.20 професор кафедри ділової іноземної мови ПУЕТ Кобзар О.І. взяла участь в українсько-польсько-німецькому Online воркшопі для мультиплікаторів та мультиплікаторок міжнародних молодіжних проєктів, який проводився на онлайн порталі TRIYOU (Trilateral Youth Exchange – Тристоронній молодіжний обмін). Ця ініціатива орієнтована на всіх зацікавлених в молодіжних обмінах між Німеччиною, Польщею та Україною, дає можливість сторонам налагоджувати нові контакти, знаходити спільні ідеї та розробляти проекти. Портал пропонує простір для створення та промоції тристоронніх молодіжних обмінів. Сподіваємося на плідну співпрацю.

8 грудня на занятті з іноземної мови студенти груп Т б-11, Т мб-11 та ПТЛ б-11 захистили презентації на тему “Companies”.

Продуктивно завершили курс “Ділової іноземної мови” зі студентами магістратури (ФК м-11, ТРГ м-11,Е ЕК м-11,ТРГ м ПВ-11,ПЗ м-11) та розібралися з усіма видами ділової комунікації.

07.12.20 група Філ-41 розглядала прагматичні аспекти перекладу на практичному занятті з “Теорії перекладу” та група Філ-21 на семінарі з “Історії зарубіжної літератури” презентували творчість відомих авторів доби модернізму постмодернізму. На занятті іноземної мови, зі  студентами груп МЕВ МБ б 11, МЕ б 11, МСМТ б 11 обговорювали тему “Companies”. Поповнили словниковий запас відповідної теми. Практикували навички говоріння. Також,  студенти груп ГРС б-23 та ГРС б-24 вивчали тему “Classification of Bars”. Особливу увагу приділили розвитку усного мовлення та граматиці.

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи.

11 грудня відбулися останні пари перед заліком у студентів груп ГРС б-21 та ГРС б-22. На практичних заняттях ми розглянули тему “Restaurant Forecasting”, а також повторили матеріал, який вивчали протягом семестру.

Плідно завершили робочий тиждень та підготувалися до заліків зі студентами груп ГРС б-11 та ГРС б-32. Першокурсники підготували презентації, а третьокурсниці – попрацювали за темою ділової кореспонденції. Також успішно провели практичне заняття для студентів КН б англ-41 з “Інформаційних мереж” разом із викладачкою Карнауховою Г.В.

Останні пари перед заліком з дисципліни «Іноземна мова» в готельно-ресторанній справі з групою ГРС б-33, викл. Кришталь А.М.

10 грудня відбулося практичне заняття з іноземної мови у студентів  другого курсу, які навчаються за спеціальністю “Готельно-ресторанна справа”. З групою ГРС б-22 ми розглянули тему “Duties of Managers, Hostesses and Servers”. Вивчали нову лексику та попрацювали над розвитком усного мовлення.

Кафедра управління персоналом, економіки праці та економічної теорії

10.12.20 відбулися чергові практичні заняття з навчальної дисципліни “Управління командами” для студентів груп ДЗВ б 44-61, викладачка д.е.н., проф. Костишина Т.А.

11.12.20 магістри заочники освітньої програми “Управління персоналом та економіка праці” разом з доц. Тужилкіною О. В. працювали над завданнями ДК «Тренінг. Мотивація праці як механізм забезпечення якості трудового життя».

Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

Студенти-біотехнологи групи БТб-31 вивчали особливості виробництва органічної переробленої продукції. Дисципліна «Органічне виробництво та еко-продукти». Викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила.

Поговорили із майбутніми біотехнологами, студентами групи БТб-21 про походження людини, обговорили теорії, дійшли до висновку, що наша планета і ми –  унікальні. Дисципліна «Загальна біологія». Викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила.

Разом із студентами-іноземцями групи БТб-21 спеціальності Біотехнології та біоінженерія вивчали органічні сполуки живих систем, а саме будову, властивості та значення нуклеїнових кислот. Викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила.

Зранку вивчаємо із студентами-бакалаврами спеціальності Біотехнології та біоінженерія особливості трансгенних рослин. Дисципліна «Біотехнологія культур клітин і тканин», викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила.

Кафедра української, іноземних мов та перекладу

10 грудня 2020 року викладач кафедри української, іноземних мов та перекладу доц. Тупиця О. Ю. узяв участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні питання теоретичної та прикладної лінгвістики». Організатор конференції – кафедра філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». Організаторами конференції заплановано видання колективної монографії.

Міжнародні економічні відносини

Іноземні студенти груп МЕВ МБ англ.-21 та МЕВ МБ англ.-31 на практичному занятті з вибіркової дисципліни «Англійська мова бізнесу» говорили про особливості підготовки до ефективної презентації та робили презентації.

Бухгалтерський облік та аудит

07.12.2020р. відбулася зустріч студентів-магістрів, які навчаються за освітньою програмою «Облік і аудит» з її гарантом – к.е.н. проф. Карпенко О.В. Метою зустрічі було обговорення актуальних для студентів питань, пов’язаних з набуттям загальних та спеціальних компетенцій. Магістри-першокурсники демонстрували своє вміння знаходити корисну інформацію про унікальність навчальних дисциплін, а магістри другого року розповіли першокурсникам про переваги участі у роботі наукових конференцій, поділилися досвідом виконання курсових робіт зі спеціальності та цікавилися процедурою захисту підготовлених дипломний робіт. Альона Балашкевич спробувала пояснити значення участі у роботі органів студентського самоврядування для розвитку організаторських та лідерських якостей майбутніх керівників обліково-аналітичних служб підприємств та організацій. У ході розмови були з’ясовані окремі питання, пов’язані з особливостями реалізації обраної освітньої програми. Оскільки значна частина студентів поєднують навчання та роботу, то вони не були сьогодні на зв’язку, але мають можливість звертатися з питаннями до гаранта не лише під час офіційної зустрічі.

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики

Лекції з дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» у іноземних студентів групи КН англ. – 21 (викладачі – доц. Парфьонова Т.О., доц. Іщенко В.Л.) та «Алгебра та геометрія» у іноземних студентів групи КН англ. – 11. (викладачі – доц. Черненко О.О., доц. Іщенко В.Л.)

Понеділок 07.12.20р. продовжуємо опановувати мову програмування HTML. гр.КН б англ – 21.

Кафедра фінансів та банківської справи

07.12.2020 р. на практичних заняттях доцента кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ Прасолової С.П. на прикладі фінансової звітності Приватбанку за 2019 рік: зі студентами груп ФКб-41 та ФКб 1нт-21 денної форми навчання досліджували динаміку основних індикаторів його фінансової безпеки; а зі студентами групи ФКм-11 денної форми навчання (а 05.12.20 – заочної) оцінювали дотримання ним нормативів ліквідності з розглядом механізму формування ліквідної позиції банку (з навчальної дисципліни “Банківський менеджмент”).

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного бізнесу

Під час карантину особливо плідно довелося працювати нашим магістрам. Сьогодні хочеться при відкрити завісу «наукової кухні» та продемонструвати маленьку часточку досягнень наших магістрантів. А мова піде про уже знайомого нам Віктора Бондарчука – одного з кращих кухарів України, призера міжнародних та українських конкурсів кулінарного мистецтва, заступника голови Житомирської обласної асоціації кулінарів України, Золотого шеф-кухара 2011 року та бронзового призера на Кіпрі 2011 року! Сьогодні Віктор є магістрантом освітньої програми «Технології в ресторанному господарстві» та під керівництвом проф. Хомич Г.П. займається удосконаленням технології переробки м’яса молюсок і розробленням кулінарних страв на його основі. Метою досліджень було визначити вплив рослинних соків (хеномелесу, журавлини, лимону) на структурно- механічні та органолептичні властивості м’яса рапани і креветок. Тож споглядаємо разом на цю феєричну і корисну смакоту) А Віктору бажаємо успішного захисту магістерської роботи!

Студенти груп ХТІ б-31, ХТІ РТ б-31 та ХТІ інт бер -31 були залучені до Ділової гри з дисципліни “Енологія та наука про напої”, організованої викладачками кафедри ТХВРГ проф. Хомич Г.П. та доц. Чоні І.В.  Такий формат проведення заняття дозволяє студентам-технологам структурувати отримані знання з навчальної дисципліни, зокрема методики  розрахунку купажних матеріалів та проведення органолептичної оцінки вин, складання винних карт. Завданням студентів було запропонувати відвідувачам заданого ресторану вина світових виробників до конкретних страв, підібрати бокали і спосіб подачі.

На практичних заняттях з дисципліни «Енологія та наука про напої» студенти групи ХТІ б інт бер-31 представили індивідуальні завдання з теми «Виноробство країн Старого і Нового світу».  Під керівництвом проф., д.т.н. Хомич Г.П. юні технологи проаналізували сучасний стан та перспективи розвитку виноробної галузі,  вивчили класифікацію виноградних вин; вимоги нормативних документів до вина, коньяку, бренді та інших міцних напоїв.

8.12.2020 р. Підводили підсумки вивчення навчальної дисципліни “Сучасні кулінарні тренди”. Студенти першого курсу спеціальності “Готельно-ресторанна справа” презентували захоплюючі проекти ресторанних закладів, в яких вони запропонували впровадження сучасних, креативних та популярних трендів ресторанної галузі та кулінарного мистецтва.

БІЛЬШЕ НОВИН