Eng

32

ПУЕТ: Разом із фаховими коледжами до професійного зростання здобувачів вищої освіти

4 та 5 жовтня 2021 року ПУЕТ узяв участь у семінарах, організованих НМЦ «Укоопосвіта» в рамках розвитку кооперативної ступеневої системи підготовки фахівців, на виконання розпорядження Укркоопспілки від 30.08.2021 року № 15-р та розпорядження ПУЕТ від 7 вересня 2021 року № 90-У.

Директорка Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директорка НМЦ «Укоопосвіта» Войнаш Л. Г. та перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі Педченко Н. С. разом із заступниками директорів із навчальної роботи кооперативних фахових коледжів розглянули проєкти освітньо-професійних програм зі спеціальностей: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм.

З метою своєчасної підготовки до введення в дію стандартів фахової передвищої освіти у 2022/23 навчальному році в кооперативних фахових коледжах було запропоновано пропозиції щодо вдосконалення проєктів освітньо-професійних програм та заплановано серію наступних семінарів для розгляду та затвердження освітньо-професійних програм, які відбудуться 11 та 12 жовтня 2021 року.

БІЛЬШЕ НОВИН