Eng
51

Разом до вершин професійної досконалості та життєвого успіху кожного заради процвітання України

На Вченій раді Полтавського університету економіки і торгівлі 30 червня 2023 року вчергове піднімалося питання покращення якості освітніх послуг та освітнього процесу в університеті. На цей раз перший проректор Наталія Педченко доповідала про результати Тижня якості в Полтавському університеті економіки і торгівлі, що тривав з 22 по 26 травня 2023 року. 

Під час проведення Тижня якості були реалізовані такі активності як :

22 травня 2023 р. – День студентського самоврядування в ПУЕТ, що розпочався із засідання студентського ректорату та продовжився фасилітаційною сесію з темою «Роль студентського самоврядування у якості вищої освіти». В межах сесії працювали наступні секції:

Секція 1. Навчання на кампусі чи дистанційна освіта?

Секція 2. Як зберегти зв’язок зі студентами, які залишили Україну?

Секція 3. Людиноцентризм. Як зробити освітнє середовище комфортним для всіх?

Секція 4. Якість освіти у воєнний час. Які основні виклики та перспективи?.

 23 травня 2023 р. – День партнерства в ПУЕТ з круглим столом на тему «Партнерство влади, бізнесу та ПУЕТ – це запорука якості випускника» (змішаний формат).

24 травня 2023 р. – День Європи в ПУЕТ, реалізований у формі зустрічі у змішаному форматі за участі студентів-учасників міжнародної мобільності «Еразмус+: як стати студентом, який зміг» (для першокурсників та всіх бажаючих).

25 травня 2023 р. – День науки в ПУЕТ, передбачив дебати «Штучний інтелект: ЗА і ПРОТИ». Відзнаку ректора тримали переможці конкурсів «Кращий  студент-науковець» та «Кращий викладач-науковець».

26 травня 2023 р. – День випускника ПУЕТ – 2023 у форматі онлайн зустрічі випускників з викладачами кафедри, працівниками університету.

Вченій раді університету були запропоновані наступні напрями поліпшення якості освітніх послуг та освітнього процесу в університеті:

  • за результатами роботи фасилітаційної сесії зі здобувачами вищої освіти потребує удосконалення сайт університету у частині оформлення, оприлюднення актуальної інформації;  актуалізація наповнення дистанційних курсів у частині контактів науково-педагогічних працівників та налагодження зворотного зв’язку; врахування можливості навчання 4-го курсу з наступного навчального року в офлайн-форматі; залучення у  2023/2024 н.р. відповідального по якості з представників від студентського самоврядування.
  • за результатами Дня Партнерства пропонується забезпечити впровадження дуальної освіти або її елементів у кожній освітній програмі; забезпечити впровадження проблемно-орієнтованого навчання при вивчені кожної освітньої компоненти; забезпечити поширення кращих практик використання неформальної або інформальної освіти; забезпечити поліпшення сприйняття освітнього контенту шляхом наповнення відео- аудіо-контентом, метафорами, сторітелінгом та використанням різних освітніх платформ при реалізації освітніх компонент; забезпечити використання цифрових технологій; забезпечити популяризацію іноземної мови серед здобувачів вищої освіти як вибіркової освітньої компоненти (за різними рівнями, галузевою ознакою); продовження популяризації академічної доброчесності усіма стейкхолдерами освітнього, наукового, лідерського та підприємницького напрямів розвитку університету з визнанням успішних або неуспішних кейсів такої політики університету; продовження розвитку інклюзивності освітнього процесу та психологу Психологічної служби спланувати та провести заходи із НПП, ЗдВО у напрямі покращення психічного здоров’я.
  • за результатами Дня Європи – провести заходи щодо поширення кращих практик набуття міжнародних активностей ЗдВО,НПП та співробітниками.
  • за результатами Дня науки – створити школу дебатів здобувачів вищої освіти.
  • за  результатами Дня випускника – запровадити фаховий марафон від випускників (майстер-класів, воркшопів, тренінгів) для здобувачів вищої освіти та вступників та продовжити інтеграцію навчання впродовж життя для випускників університету.

ЯКІСТЬ від ПУЕТ в ДІЇ!!!

БІЛЬШЕ НОВИН