Eng

18

Ренесанс професії бухгалтера та аудитора

10 грудня 2020 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ. відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку» з використанням платформи Zoom Meetings.

Більше 100 учасників обговорювали  сучасні напрями розвитку обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в умовах реалізації концепції сталого розвитку.

Головуючий на заході Дмитро Лук’яненко – голова, д.е.н, професор, ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима» назвав сучасний період в розвитку бухгалтерського обліку і аудиту періодом ренесансу.

Особливо гострими були обговорення викликів  сталого розвитку в професії бухгалтерів і аудиторів, вплив євроінтеграції та глобалізації  на професійної етику та практичну діяльність, тенденцій в напрямах удосконалення обліку та звітності під впливом Digital-інновацій тощо. Для академічної спільноти важливими були дискусії з  очільниками професійних організацій, представниками Міністерства фінансів та ДПС, громадських професійних організацій.

65
БІЛЬШЕ НОВИН