Eng

26

Розпочався ще один тиждень дистанційного навчання!

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

1. «23.11.2020 року було проведено практичне заняття із дисципліни «Основи готельної індустрії» для студентів груп ГРС б-13, ГРС б-14 , асистентка – Дудник С.О.»

2. «23.11.2020 року було проведено практичні заняття із навчальної дисципліни «Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії» для студентів академічних груп ГРС б-42 та ГРС б-45, для студентів групи ГРС б англ-31 проведено практичне заняття із навчальної дисципліни «Якість обслуговування в готелях і ресторанах», викладачка – доцентка Рогова Н.В.»

3. «21.11.2020 року доценткою Володько О.В. було проведено «Практикум з комп‘ютерних технологій в готельному бізнесі» для студентів груп ГРС б інт-21 та ГРС б інт-22 заочно-дистанційного навчання.»Кафедра ділової іноземної мови

1. «24.11.2020 року, перша пара. Студенти групи Філ б-42 доводять доцільність використання перекладацьких відповідників у перекладах художніх текстів»

2. «Почали навчальний тиждень з англійської із студентами груп ФК м-11, Е ЕК м-11, ПЗ м-11 на практичці із «Ділової іноземної мови».»

3. «Лекція із дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» у іноземних студентів групи КН англ-21. Викладачі – доц. Парфьонова Т.О., доц. Іщенко В.Л.»

4. «Зі студентами першого курсу, які навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», група ГРС б-12, продовжили вивчення теми «Traveling». Студенти представили презентації на дану тему. Всі ми багато чого нового дізналися про певні країни, а особливо про місця, які варто відвідати. Під час розповідей, студенти використовували лексику по даній темі, яку вивчили   на минулому занятті.»

5. «Сьогодні, 23 листопада, на занятті іноземної мови зі студентами груп МЕВ МБ б-11, МЕ б-11 та МСМТ б-11 продовжили розглядати тему «Careers». Студенти підготували цікаві презентації. Розповідали про кар’єри загалом, розглядали кар’єрний розвиток відомих людей.»

6. «Практичні заняття для іноземних студентів першого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» із дисципліни «Алгебра і геометрія» (викладачі – доц. Черненко О.О, доц. Іщенко В.Л.)»

7. «23 листопада відбулися практичні заняття з іноземної мови у студентів другого курсу, які навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». З групою ГРС б-23 ми розглянули тему «Hotel Restaurants», а з ГРС б-24 – «Chicken and Pizza Restaurants». Приділили особливу увагу вивченню нової лексики та говорінню»

8. «23.11.2020 року, друга пара. Семінар з Історії зарубіжної літератури в групі Філ б-21.»

9. «23.11.2020 року студенти групи Філ б-41 на першій парі розглядали на практиці перекладацькі відповідники в українських перекладах англійських текстів»Кафедра економічної кібернетики, бізнес-енкономіки та інформаційних систем

1. «Продовжуємо роботу у середовищі дистанційного навчання PUET MEET. 23 листопада 2020 року викладачкою кафедри ЕКБЕІС, доц. Кузьменко О.К. були проведені практичні заняття з курсів:

– «Економетрика» для 1 курсу спеціальності «Облік і оподаткування» та 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;

– «Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу» для 1 курсу спеціальності «Маркетинг».»Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

1. «23 листопада 2020 року, студенти групи ТТП ТКД б-41 виконували завдання поточного контролю із дисципліни «Маркування товарів в Україні та за кордоном» (викладачка – доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи Хмельницька Є.В.).»

2. «Разом із студентами групи БТ б-41 спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» вивчали тему «Молекулярна біологія і генетична інженерія» із дисципліни «Біотехнологія культур клітин і тканин». Викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила»

3. «Іноземні студенти спеціальності «Біотехнологія та біоінженерія» зранку вивчали важливі органічні сполуки живих систем, а саме амінокислоти та білки, їх особливості, функції, будову. Дисципліна – «Біологія клітини». Викладачка – доцентка кафедри ТБЕМС Флока Людмила.»Кафедра української, іноземних мов та перекладу

1. «Розпочався ще один тиждень дистанційного навчання. Філологи продовжують працювати.»

БІЛЬШЕ НОВИН