Eng
94

Розширене засідання кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

28 листопада 2023 року згідно наказу  № 194-Н від 13 жовтня 2023 року, в змішаному форматі відбулось розширене засідання кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі за участю робочої  групи та стейкголдерів на освітніх рівнях  бакалавра та магістра за освітньо-професійними програмами (ОПП) спеціальності «Економіка» для набору 2024 року щодо змін, що пропонуються до внесення в ОПП та окремих освітніх компонентів.

Викладачі кафедри: завідувач кафедри, д.е.н., проф. Микола Рогоза;  зам. завідувача  к.е.н., доцент Жанна Кононенко; д.е.н., доцент Інна Миколекно; д.п.н., доцент Наталія Кононець; ст. викладач Ганна Карнаухова; гарант освітньої програми д.е.н. проф.  Василь Перебийніс; здобувачі вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», роботодавці: начальник виробництва «Ді-стар» Євген Ясько,  начальник відділу продаж «ФОП Чепуренко І.С.» Наталія Мачуліна,  представник КП ПОР “ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ” Олег Кононенко, ФОП Ірина Верещака, заступник директора ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС Оксана Денисенко, директор приватного підприємства «Експерно-технічний центр ТГМ»  Дмитро Гапонов; долучились до розгляду питань структури та наповнення освітньо-професійних програм, їх змісту та особливостей наповнення освітніх компонентів. Надані рекомендації й побажання будуть внесені до проектів освітніх програм, що дозволить  продовжити забезпечення якісної підготовки фахівців з економіки.

БІЛЬШЕ НОВИН