Eng
63

Розширене засідання Конференції трудового колективу Полтавського університету економіки і торгівлі

6 вересня 2022 року відбулося розширене засідання Конференції трудового  колективу Полтавського університету економіки і торгівлі.

Академічна спільнота вишу заслухала звіт ректора про підсумки роботи університету за 2021–2022 навчальний рік, виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим комітетом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та основні завдання з підвищення якості підготовки фахівців на 2022–2023 навчальний рік.

У своїй промові Олексій Олексійович наголосив на викликах, які колектив гідно долає в цей трагічний час. Він підкреслив, що діяльність ПУЕТ засвідчила міцність і місткість нашого гасла: «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного заради процвітання України!», де, як завжди,  домінує перше слово – разом. Завдяки згуртованості, вмінню швидко мобілізуватися в кризових ситуаціях та визначати пріоритети університет швидко навчився штатно функціонувати в нештатній обстановці.

Відповідно до умов воєнного стану до пріоритетних завдань діяльності додалися невідкладні завдання: збереження штатної чисельності працівників та контингенту студентів, забезпечення якості освітнього процесу, організація безпеки людей, охорони приміщень та матеріальних цінностей, збереження фінансової стабільності, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб, волонтерська допомога ЗСУ. Ми досягаємо їх разом – завдяки злагодженій роботі ректорату, Вченої ради, усіх кафедр та структурних підрозділів.

Наші цінності – чесність, лідерство, відповідальність, професіоналізм, довіра, духовність, рівність, свобода, лояльність, суспільне визнання, ввічливість, енергійність, сміливість, студентоцентризм, доброчесність – це міцне підґрунтя для збереження університету як соціальної інституції та примноження його здобутків, передусім інтелектуальних та репутаційних. Вони уможливили вже з 15 березня налагодження неперервного освітнього процесу за дистанційними технологіями з обов’язковим дотриманням заходів безпеки під час сигналу «Повітряна тривога», успішне проведення державних підсумкових атестацій та випуск здобувачів вищої освіти ступенів магістра, бакалавра та молодшого бакалавра, у тому числі з тимчасово окупованих територій.

Новий набір студентів на 2022–2023 навчальний рік засвідчує результативність профорієнтаційної роботи та плідність зусиль приймальної комісії, а також указує на появу в нашій академічній спільноті високо мотивованої, сміливої, амбітної молоді, яка довіряє ПУЕТ своє майбутнє і любить Україну. Це стосується й іноземних громадян, котрі обрали наш виш. Ректор висловив подяку всім викладачам і співробітникам, які не тільки професійно, чесно й відповідально виконували свою роботу, але й підтримували студентів, добрим словом, порадою, власним прикладом допомагаючи долати страх, розгубленість чи зневіру в перші тижні великої війни. Він закликав до єднання зусиль для налагодження якісного освітнього процесу в змішаному форматі, до вияву кожним педагогом фахової майстерності і доброзичливості в ставленні до здобувачів освіти.

Олексій Олексійович акцентував на тому, що перша половина 2021–2022 навчального року позначилася тенденціями до фінансового розвитку університету. Були підвищені заробітні плати науково-педагогічних працівників, проведені ремонтні роботи  низки приміщень навчального корпусу й гуртожитків, придбані нові комп’ютери, з’явилися й активно запрацювали дві лабораторії з робототехніки, завершувалася модернізація протипожежної сигналізації. Проте реалії війни змусили вдатися до складних і, на перший погляд, непопулярних кроків щодо скорочення обсягів фінансування діяльності. Важливо, що завдяки їм в умовах дії на території України воєнного стану збереглася стабільна фінансово-економічна діяльність вишу. ПУЕТ працює на перемогу і виявляє свою непохитну громадянську позицію, відповідально відраховуючи податки і сплачуючи в повному обсязі кошти за комунальні послуги. У цей складний  для держави час він не має заборгованостей із заробітної плати і надав усім співробітникам оплачувані літні відпустки разом із коштами для оздоровлення. У 2022–2023 навчальному році 60% надходжень буде спрямовано на оплату праці науково-педагогічних працівників.

Ректор нагадав про результати благодійної та волонтерської діяльності колективу. Із перших днів повномасштабної російської агресії ПУЕТ перетворився на гуманітарний центр. Відтоді в нас віднайшли прихисток, людяну підтримку і матеріальну допомогу понад три тисячі співвітчизників з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської областей. Виш надав їм умови для комфортного проживання в гуртожитках, опікувався забезпеченням харчуванням, продуктами, гігієнічними засобами. До цієї шляхетної справи долучилися працівники й студенти, ділячись їжею, посудом, хатнім начинням, одягом тощо з тими, хто цього гостро потребував: чужої біди не буває. Левову частку турботи про тимчасово переміщених осіб узяла на себе адміністративно-господарська частина на чолі з проректором Наталією Миколаївною Соколенко. Завдяки репутації надійного партнера, які здобув університет у співпраці з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими й доброчинними організаціями, а також тісним багаторічним зв’язкам з випускниками, особистим контактам колег з благодійниками в Україні і за кордоном ми отримали значну підтримку коштами, продуктами, обладнанням для налагодження побуту тимчасово переміщених осіб.

Нестуля О. О. згадав  успішно реалізовані проєкти, гранти, договори про співпрацю з різними підприємствами й організаціями. Зокрема, упродовж 2021–2022 навчального року було забезпечено співпрацю за 11 грантовими проєктами, продовжилася реалізація проєктів міжнародної кредитної мобільності Еразмус+ з дев’ятьма університетами, 182 студенти взяли участь у програмах професійного стажування та проходження навчально-виробничої практики за кордоном. Низка реалізованих упродовж навчального року проєктів, як-от Мала академія юних полтавців, школа HACCP, фуд-челендж «Якісне харчування – нації процвітання», Полтавський молодіжний фестиваль реклами, Чемпіонат з молодіжного підприємництва «Крок до бізнесу», Полтавський обласний бізнес-інкубатор, Полтавська обласна школа лідерів учнівського самоврядування,  Creative Spark Poltava, Creative Spark Champion, «Креативність для креативних», PUET Summer Camp-2022, не тільки виявили високий професіоналізм, творчий потенціал та інноваційність колективу, а й підтвердили лідерські настанови університету як соціальної інституції, яка живе й діє в нероздільному зв’язку з суспільством. Ідеться не тільки про молодіжні заходи і проєкти, а й про Університет третього віку, Центр освіти дорослих м. Полтави, які не переривали свою роботу в умовах воєнного часу і втілювали, як сказав би Рональд Барнетт, місію сучасного університету – «допомагати людям жити в умовах високої невизначеності через розвиток знання й поглиблення взаєморозуміння між людьми та світом». Крім того, плідна діяльність Університету третього віку, Центру освіти дорослих значною мірою сприяла тому, що днями Полтаву було включено до Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, які навчаються протягом життя (Global Network of Learning Cities).

Ректор подякував колективу за єдність, патріотизм, професіоналізм, відданість кооперативним цінностям і висловив надію на те, що ці чесноти академічної спільноти сприятимуть доланню викликів сьогодення.

Роботу університету за 2021–2022 навчальний рік у своїх виступах високо оцінили доцент кафедри маркетингу, к. е. н., доцент Марина Миколаївна Іваннікова, завідувач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, д. с.-г. н., професор Габріелла Олександрівна  Бірта, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцент Олена Валентинівна Яріш, заступник директора Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к. т. н., доцент Наталія Юріївна Молчанова, проректор з адміністративно-господарської роботи Наталія Миколаївна Соколенко.

Розширене засідання  Конференції трудового колективу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ухвалило: визнати задовільним рівень організації та управління освітньою, науковою, фінансово-господарською діяльністю університету у 2021–2022 навчальному році ректора Нестулі О. О.; протягом 2022–2023 навчального року спрямувати роботу ректорату, інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів на реалізацію Місії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та політики у сфері якості, Стратегії розвитку університету на 2017–2022 роки,  Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти університету  та виконання умов колективного договору між ректоратом і профспілковим комітетом щодо соціального захисту працівників.

На засіданні було вручено Почесну грамоту Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України – Перебийносу Василеві Івановичу, професору кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем доктору  економічних наук, професору; Подяку ректора  – Ковтун Наталії Іванівні, старшому лаборантові кафедри туристичного та готельного бізнесу.

БІЛЬШЕ НОВИН