Eng
126

Середа Настасія: Мій вибір – Облік і аудит

Бухгалтерія – це мистецтво.
Професія, що вимагає таланту і терпіння.
Особливий дар бачити за цифрами
складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

Йоганнес Штемлер

Я, Настасія Середа, після закінчення у 2023 році Полтавського коледжу управління, економіки і права зі спеціальності «Менеджмент» вирішила продовжити навчання в ПУЕТ. Ознайомилася із особливостями спеціальності «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зрозуміла, що навчання за даною освітньою програмою дозволить мені реалізувати свої мрії у майбутньому та стати фахівцем в сфері обліку, аудиту та оподаткуванні.

Крім того, унікальність освітньої програми «Облік і аудит» полягає в тому, що я не тільки можу отримати класичну економічну освіту, але й здобути додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу. Також, за бажанням, повноцінно оволодіти англійською мовою, що значно розширює перелік посад, на яких у майбутньому зможу працювати після закінчення ПУЕТ не лише в Україні, а і  за її межами.

Раджу обирати освітню програму «Облік і аудит» в ПУЕТ не вагаючись, адже цей фах розширить твої можливості працевлаштування та надасть пріоритетні переваги одержаного фаху над іншими конкурентами на ринку праці.

БІЛЬШЕ НОВИН