Eng

27

Тренінг із питань проведення акредитації освітніх програм

6 лютого 2020 року під головуванням першої проректорки ПУЕТ, професорки Педченко Наталії Сергіївни відбулося засідання Науково-методичної ради університету, в рамках якого було проведено тренінг з основними стейкхолдерами освітнього процесу (гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів) з питань проведення акредитації освітніх програм в університеті відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Нова система акредитації освітніх програм, яку реалізовує Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, базується на європейських стандартах і кращих практиках. Ключовим елементом акредитації освітніх програм є оцінка діяльності закладу вищої освіти за цією програмою незалежною виїзною експертною групою.

Експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (а їх у нас уже п’ятнадцять) підготували презентації критеріїв оцінювання якості освітньої програми:

№ критеріюПрізвище, ім’я, по батькові
Критерій 1. Проєктування та цілі освітньої програмиВергал Ксенія Юріївна, директорка Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцентка кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем
Костишина Тетяна Адамівна, завідувачка кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програмиКарпенко Наталія Володимирівна, завідувачка кафедри маркетингу
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчанняВергал Ксенія Юріївна, директорка Інституту економіки, управління та інформаційних технологій, доцентка кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем
Критерій 4. Навчання та викладання за освітньою програмоюЧайка Інна Петрівна, доцентка кафедри менеджменту
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесністьШкурупій Ольга Всеволодівна, завідувачка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин
Рогова Алла Леонідівна, доцентка кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
Критерій 6. Людські ресурсиХомич Галина Панасівна, завідувачка кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурсиСкрипник Вячеслав Олександрович, декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, доцент кафедри інженерії, обладнання та математики
Карпенко Юрій Вікторович, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програмиКапліна Тетяна Вікторівна, завідувачка кафедри готельно-ресторанної та курортної справи
Огуй Наталія Іванівна, начальниця відділу забезпечення якості діяльності
Критерій 9. Прозорість та публічністьНазаренко Валентина Олексіївна, доцентка кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

Тренінг проходив у невимушеній атмосфері. Учасники вільно висловлювали власні думки. І, головне, чули один одного! Обмінялися досвідом участі у проведенні акредитації за новою процедурою наші експерти Національного агентства: Карпенко Ю. В., Вергал К. Ю., Скрипник В. О., Костишина Т. А., Капліна Т. А., Назаренко В. О., Таран-Лала О. М., Чайка І. П.

Із запровадження механізму акредитації освітніх програм в університеті відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти начальницею науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, доценткою Герман Н. В. та експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – начальницею відділу забезпечення якості діяльності, доценткою, к. е. н. Огуй Н. І., доцентом кафедри туристичного та готельного бізнесу, к. е. н. Карпенко Ю. В. підготовлено дистанційний курс. Після його завершення та успішного проходження підсумкових тестів усі стейкхолдери освітнього процесу отримають сертифікати.

Начальниця науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, доцентка Герман Н. В. представила на розгляд Науково-методичної ради університету оновлений проєкт силабусу навчальної дисципліни.

Можна з упевненістю констатувати, що перший етап підготовки учасників освітнього процесу до запровадження нових підходів з акредитації освітніх програм успішно пройдено.

Наразі йде підготовка наступних тренінгів.

Нові кандидати в експерти від університету (а це 17 науково-педагогічних працівників та 5 студентів) подали документи до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Успіхів вам! Чекаємо на позитивні результати.

Далі буде……..

БІЛЬШЕ НОВИН