Eng
65

Тиждень якості в ПУЕТ на освітній програмі Комп’ютерні науки

Гаранти, науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти – всі, хто задіяні в реалізації освітньої програми Комп’ютерні науки бакалаврського та магістерського рівня, відповідально відносяться до питання якості вищої освіти, як багатовимірного поняття, що охоплює усі сторони діяльності освітньої програми: навчальні програми, навчальну і дослідницьку роботи, професорсько-викладацький склад і студентів, навчальну базу та ресурси. Якість освіти на ОП Комп’ютерні науки розглядається в розрізі якості освітнього середовища; якості реалізації освітнього процесу; якості результатів освітнього процесу.

В рамках Тижня якості в ПУЕТ кафедрою КНІТ проведено ряд заходів спрямованих на підвищення якості шляхом детального аналізу процесів, що забезпечують освітній процес на ОП.

Так, 12 травня 2023 року студенти ПУЕТ відвідали онлайн-вебінар від провідної ІТ-школи України — A-Level: Guest EDU: Як бізнес-аналіз та проєктний менеджмент допомагають досягати успіху в ІТ-індустрії? Захід проведено в рамках співпраці кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій та Kharkiv IT Cluster. На зустрічі спікер лекції — Данило Маринич — Рroject manager у IT-компанії Olearis, CTO та викладач ІТ-школи A-level розповів про життя проєкту та хто і як його підтримує.

Пропагуючи парадигму «Співпраця та синергія – запорука успіху», 17 травня 2023 року студенти освітніх програм «Комп’ютерні науки», «Маркетинг», «Інтернет-маркетинг», «Германські мови та література» зустрілися з представниками компанії KONSORT. Зустріч відбувалась у змішаному форматі в Stream-аудиторії кафедри КНІТ. Здобувачі освіти отримали детальну інформацію про можливості працевлаштування та подальшого кар’єрного розвитку.

22 травня 2023 року студенти освітньої програми Комп’ютерні науки долучилися до дня студенського самоврядування, засідання студенського ректорату та ряду фасилітаційних сесій, які були присвячені питанням якості забезпечення освітнього процесу.

23 травня 2023 року, в «День партнерства ПУЕТ», кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних технологій проведено захід «Якість реалізації освітньої програми Комп’ютерні науки: перспективи розвитку та удосконалення». До нього долучилися провідні спеціалісти-консультанти ІТ компанії Beetroot, а також директор Агенції регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції» – Клименко В. За результатами аналізу освітніх програм представниками-роботодавцями внесено ряд пропозицій щодо їх покращення.

23 травня 2023 року гарант освітньої програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти Ольховська Олена долучилася до онлайн-заходу, організованого ГО «Прогресильні» спільно з Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, де було обговорено основні питання проведення акредитацій згідно нових вимог, особливості постакредитаційного моніторингу.

24 травня 2023 року науково-педагогічні працівники та студенти освітньої програми долучилися до Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти». Гарант освітньої програми Комп’ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти Ольховська Олена виступила доповідачем на пленарному засіданні з доповіддю на тему: «Дистанційні технології навчання в ПУЕТ, як засіб впровадження сучасних тенденцій підготовки фахівців».

26 травня 2023 року в онлайн режимі відбулася зустріч науково-педагогічних працівників кафедри Комп’ютерні науки з випускниками спеціальностей «Соціальна інформатика», «Інформатика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерні науки». Поміж іншого випускники цікавилися змінами та відмічали актуалізацію змісту освітньої програми.

Отримані рекомендації щодо покращення якості освітньої програми обговорено на засіданні кафедри КНІТ 26.05.23 протокол №14.

БІЛЬШЕ НОВИН