Eng
61

У ПУЕТ відбулися загальні збори  трудового колективу Навчально-наукового інституту денної освіти

З метою надання рекомендацій кандидатур науково-педагогічних працівників до складу Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі 31 травня 2023 року відбулися загальні збори  трудового колективу Навчально-наукового інституту денної освіти. Відповідно до наданих витягів з протоколів засідань колективи кафедр висунули  кандидатів:

 1. Артеменко Анну Вікторівну, завідувача кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, к. е. н., доцента;
 2. Балабана Петра Юрійовича, завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н., професора;
 3. Бірту Габріеллу Олександрівну, завідувача кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, д. с.-г. н., професора;
 4. Бобух Надію Миколаївну, завідувача кафедри української, іноземних мов та перекладу, д. філол. н., професора;
 5. Володько Ольгу Василівну, доцента кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, к. т. н.;
 6. Горобець Олександру Михайлівну, доцента кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, к. т. н., доцента;
 7. Іщенко Валентину Леонідівну, завідувача кафедри ділової іноземної мови, к. філол. н., доцента;
 8. Капліну Тетяну Вікторівну, завідувача кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професора;
 9. Карпенко Наталію Володимирівну, завідувача кафедри маркетингу, д. е. н., професора;
 10. Козюру Ігоря Валерійовича, професора кафедри менеджменту, д.держ. упр.;
 11. Костишину Тетяну Адамівну, завідувача кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професора;
 12. Лаврик Галину Володимирівну, завідувача кафедри правознавства, д. ю. н., професора;
 13. Мільку Аллу Іванівну, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к. е. н., доцента;
 14. Ольховську Олену Володимирівну, завідувача кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, к. ф.-м. н.;
 15. Петренко Ірину Миколаївну, завідувача кафедри педагогіки та суспільних наук, д. і. н., професора;
 16. Рогозу Миколу Єгоровича, завідувача кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, д. е. н., професора;
 17. Скляра Георгія Павловича, завідувача кафедра туристичного та готельного бізнесу, д. е. н., професора;
 18. Хомич Галину Панасівну, завідувача кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, д. т. н., професора;
 19. Шимановську-Діанич Людмилу Михайлівну, завідувача кафедри менеджменту, д. е. н., професора;
 20. Яріш Олену Валентинівну, завідувача кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцента.

Відповідно до результатів голосування загальними зборами трудового колективу Навчально-наукового інституту денної освіти вищезазначені кандидати   одноголосно підтримані для обрання до складу Вченої ради університету.

БІЛЬШЕ НОВИН