Eng

25

Вісімнадцята науково-практична конференція студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства»

Уже вісімнадцять років поспіль кращі студенти кооперативних вишів України презентують результати своїх науково-дослідних робіт на конференції  «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Зазвичай юнаки і дівчата збираються в шляхетному Львові і славній Полтаві, щоб обговорити актуальні наукові проблеми, познайомитися, поспілкуватися в приязному колі однодумців. Пандемічні реалії внесли корективи у формат проведення дослідницького форуму, – конференція відбулася на відеоплатформі Zoom, – проте не вплинули на інтелектуальну атмосферу, не знизили традиційно високого рівня  розвідок молодих учених.

11 травня 2021 року на засіданні у Львівському торговельно-економічному університеті студенти ПУЕТ виступили з доповідями: Катерина Біляк, група  ОА б-21 (науковий керівник – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцент Мілька А.І.) – «Збалансована система показників: окремі аспекти застосування для організації підприємств споживчої кооперації», Дар’я Романюха, група МЕВ мб-11  (науковий керівник – завідувач кафедри фінансів і банківської справи Франко Л. С.) – «Інноваційні форми навчання в закладах вищої освіти споживчої кооперації».

А 17 травня конференція продовжилася на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

З вітальними словами до учасників звернулися натхненниця, організаторка науково-практичної конференції і модераторка засідання Лідія Герасимівна Войнаш, член Правління Укркоопспілки, директорка Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директорка НМЦ «Укоопосвіта», к.е.н., та Олексій Олексійович Нестуля, ректор ПУЕТ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, д.і.н., професор. Зокрема, у своєму виступі Олексій Олексійович поділився власним досвідом становлення вченого, наголосив на важливості наукових студій в особистісному і професійному розвитку молодої людини, побажав дослідницької сміливості і творчих успіхів доповідачам та їхнім науковим керівникам.

Результати наукових розвідок висвітлив 21 учасник із низки кооперативних вишів, як-то Полтавський університет економіки і торгівлі, Львівський торговельно-економічний університет, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Львівський кооперативний коледж економіки і права, Херсонський економіко-правовий фаховий коледж, Миколаївський фаховий коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Білгород-Дністровський економіко-правовий фаховий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Черкаський економіко-правовий фаховий коледж Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Харківський кооперативний торговельно-економічний фаховий коледж, Луцький кооперативний коледж  Львівського торговельно-економічного університету, Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж, Полтавський фаховий кооперативний коледж, Новомосковський кооперативний коледж економіки та права імені С.В.Литви, Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. П. Сая, Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі, Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького торговельно-економічного інституту.

Були представлені доповіді з проблем інновацій в економіці, фінансах, страхуванні, торгівлі, підприємництві, харчових технологіях, готельно-ресторанній справі, маркетингу, безпеці товарів та їх упровадження в системі споживчої кооперації України.

Цікаві й актуальні теми запропонували студенти ПУЕТ: Роман Іванніков, група М б-11 (науковий керівник – Карпенко Н. В., завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор) – «Кооперативна ідентичність як бренд Укркоопспілки у Міжнародному Кооперативному Альянсі»,  Юлія Тітенко, група ОА б інт-11 (науковий керівник – Карпенко Є. А., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., доцент) – «Економічна безпека підприємств споживчої кооперації в контексті національних інтересів України, Віталій Богаєвський, група ТКДм-61 (наукові керівники – Горячова О. О., к.т.н., доцент кафедри товарознавства,  біотехнології, експертизи та митної справи, Ткаченко А. С., директор Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій, к.т.н., доцент) – «Управління безпечністю харчової продукції на підприємствах з переробки плодово-ягідної сировини».

Тези доповідей учасників Вісімнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства» будуть опубліковані у збірнику матеріалів, який стане унаочненням результатів творчих пошуків юних дослідників.

68
БІЛЬШЕ НОВИН