Eng
54

Вручення відзнак науково-педагогічним працівникам та співробітникам

Напередодні Міжнародного дня кооперативів 1 липня 2022 року на розширеному засіданні Вченої ради університету відбулося вручення відзнак науково-педагогічним працівникам та співробітникам.

В урочистій атмосфері родина ПУЕТ підбила підсумки складного, сповненого відповідальної роботи, творчості й мужності 2021–2022 навчального року й нагородила колег за вагомий внесок у розвиток академічної спільноти університету, високий професіоналізм, значні досягнення в освітній, науковій і виховній діяльності, свідому громадянську позицію та відданість кооперативним цінностям та з нагоди 60-річчя вишу і Міжнародного дня кооперативів.

Почесними відзнаками Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) та Президії ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України удостоєно науково-педагогічних працівників і співробітників: Почесною трудовою відзнакою «Знак Пошани»  – завідувача кафедри маркетингу, д. е. н., професора Карпенко Наталію Володимирівну;  Почесними грамотами – завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, к. е. н., професора Балабана Петра Юрійовича, завідувача кафедри української, іноземних мов та перекладу, д. філол. н., професора Бобух Надію Миколаївну, майстра виробничого навчання кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства Гончаренко Валентину Федорівну, директора Навчально-наукового інституту лідерства, д. пед. н., доцента Нестулю Світлану Іванівну, проректора з  адміністративно-господарської роботи Соколенко Наталію Миколаївну; Грамотою – доцента кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, к. т. н., доцента Горобець Олександру Михайлівну, завідувача кафедри ділової іноземної мови, к. філол. н., доцента Іщенко Валентину Леонідівну, заступника директора Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти,  к. т. н., доцента Молчанову Наталію Юріївну, директора інформаційного центру Іващенка Максима Миколайовича; Подякою Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) – завідувача кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, д. т. н., професора Хомич Галину Панасівну та вченого секретаря університету, доцента кафедри педагогіки та суспільних наук, к.філол. н., доцента Сарапин Віту Василівну.

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність відзнаками Полтавської обласної ради нагороджено: Почесною грамотою – директора Навчально-наукового інституту лідерства, д. пед. н., доцента Нестулю Світлану Іванівну; Грамотою – Скляра Георгія Павловича; Подяками – доцента кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, к. е. н., доцента Артеменко Ірину Анатоліївну, керівника виробничої практики центру зв’язків з виробництвом Бондар Любов Михайлівну, директора міжнародного науково-освітнього центру Перегуду Юлію Володимирівну, завідувача кафедри фінансів та банківської справи, к. е. н., доцента Яріш Олену Валентинівну.

Почесну грамоту університету за  багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців  та з нагоди ювілею вручено старшому викладачеві кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Карнауховій Ганні Василівні.

Оголошено подяки ректора сімдесятьом колегам, з-поміж яких – кращі науково-педагогічні працівники кафедр та співробітники структурних підрозділів, керівники науково-дослідних робіт студентів. Гарантів освітніх програм за успішні результати акредитаційних експертиз  заохочено преміями.

На засіданні Вченої ради вручено атестат доцента кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин к. е. н. Флегантовій Анні Леонідівні.

БІЛЬШЕ НОВИН