Eng
55

Якісна вища освіта в Україні є важливою передумовою професійного та особистісного розвитку людини, її затребуваності в суспільстві

14.04.2022 року в рамках ХLV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» обговорювалися проблеми й перспективи якості сучасної освіти.

Керівник секції «Якість вищої освіти: проблеми, виклики, перспективи» директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти, к. е. н., доцент Гасій О. В., зазначила важливість і актуальність проблематики секції у напрями  розвитку освіти та забезпечення якості вищої освіти.

Особливості використання міждисциплінарних тренінгів у професійній підготовці фахівців з обліку й оподаткування були ґрунтовно висвітлені в доповіді здобувача вищої освіти Приходько Наталії (гр. ОА б-21, керівники – Мілька А. І., к. е. н., доцент, Артюх-Пасюта О. В., к. е. н., доцент).

Спільні напрацювання, обмін думками та досвідом між викладачами й здобувачами вищої освіти ПУЕТ сприятимуть не лише підвищенню якості освіти в Україні, а й розвитку суспільства в цілому.

Разом до Перемоги!

БІЛЬШЕ НОВИН