Eng
109

Якість освітньої програми “Готельно-ресторанна справа” підтверджено!

25 квітня 2023 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію і затверджено сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Вітаємо гаранта освітньої програми проф. Капліну Т.В., професорсько-викладацький колектив, здобувачів вищої освіти та усіх причетних до цієї події. Об’єктивна оцінка експертів Агентства підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ПУЕТ! Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!

БІЛЬШЕ НОВИН