Eng
135

Якість освітньої програми “Менеджмент” підтверджено!

28 травня 2024 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію і затверджено сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вітаємо гаранта освітньої програми доц. Гусаковську Т.О., професорсько-викладацький колектив, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, причетних до цієї події. Об’єктивна оцінка експертів Агентства підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ПУЕТ! Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!