Eng
65

Якість освітньої програми “Облік і аудит” підтверджено!

25 квітня 2023 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію і затверджено сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Облік і аудит» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Вітаємо гаранта освітньої програми доц. Прохар Н.В., професорсько-викладацький колектив, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, причетних до цієї події. Об’єктивна оцінка експертів Агентства підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ПУЕТ!
Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!
БІЛЬШЕ НОВИН