Eng
78

Якість освітньої програми «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти підтверджено!

Полтавський університет економіки і торгівлі висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за ґрунтовний аналіз  освітньої програми та надані рекомендації.

Вітаємо гаранта Скляра Георгія Павловича, групу забезпечення освітньої програми, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації освітньої програми.

Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!

БІЛЬШЕ НОВИН