Eng

39

Якість освітньої програми «Туризм» підтверджено!

20 квітня 2022 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію і затверджено сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти. Вітаємо гаранта освітньої програми проф. Шуканова П.В., професорсько-викладацький колектив та студентів причетних до даної події. Адже об’єктивна оцінка експертів Агентства підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ПУЕТ!

65
БІЛЬШЕ НОВИН