Eng
56

Загальні збори трудового колективу 2021

1 вересня 2021 року відбулися загальні збори трудового колективу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Зі звітом про підсумки роботи університету за 2021–2022 навчальний рік, виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим комітетом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та основні завдання з підвищення якості підготовки фахівців на 2021–2022 навчальний рік виступив ректор університету, доктор історичних наук, професор Нестуля Олексій Олексійович. Він акцентував на проблемах і перспективах розвитку вишу, накреслив плани діяльності колективу на 2021–2022 навчальний рік.

В обговоренні доповіді ректора взяли участь завідувачка кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, завідувачка кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор  Карпенко Наталія Володимирівна, доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук Туль Світлана Іванівна, професор кафедри фінансів та банківської справи, доктор економічних наук, професор Гудзь Тетяна Павлівна, проректор з адміністративно-господарської роботи Соколенко Наталія Миколаївна.

Загальні збори трудового колективу ухвалили: визнати задовільним рівень організації та управління освітньою, науковою, фінансово-господарською діяльністю університету у 2020–2021 навчальному році ректора Нестулі О. О.; упродовж наступного навчального року роботу колективу спрямовувати на реалізацію Місії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та політики у сфері якості, Стратегії розвитку університету на 2017–2022 роки,  Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти університету та виконання умов колективного договору між ректоратом і профспілковим комітетом щодо соціального захисту працівників.  

На зібранні було урочисто вручено атестати доцента Капліній Анні Сергіївні, доценту кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидату економічних наук, та Шарій Світлані Олексіївні, доценту кафедри педагогіки та суспільних наук, кандидату педагогічних наук.

Почесними грамотами за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку конкурентоспроможних фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчальній, виховній і науковій роботі та з нагоди ювілеїв нагороджені Верезомська Світлана Жоржовна, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, кандидат історичних наук, доцент; Місюкевич Валентина Іванівна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат економічних наук, доцент; Олійник Людмила Борисівна, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, кандидат технічних наук, доцент.

За оперативне та ефективне забезпечення роботи пункту тестування ЗНО при Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Почесні грамоти університету отримали Шара Світлана Олексіївна, відповідальний за пункт тестування, та Леус Людмила Віталіївна,  заступник відповідального за пункт тестування.

Подяки за організацію результативної науково-дослідної роботи студентів за підсумками 2020–2021 навчального року вручено Парфьоновій Тетяні Олександрівні, доценту кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, кандидату фізико-математичних наук, доценту; Петренко Ірині Миколаївні, завідувачу кафедри педагогіки та суспільних наук, доктору історичних наук, професору; Пивоварській Ксенії Сергіївні, старшому викладачеві кафедри педагогіки та суспільних наук, кандидату філософських наук; Тодоровій Ірині Степанівні, доценту кафедри педагогіки та суспільних наук, кандидату психологічних наук, доценту; Усанову Ігорю Вікторовичу, доценту кафедри педагогіки та суспільних наук, кандидату філософських наук, доценту; Чілікійній Тетяні Василівні, доценту кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, кандидату фізико-математичних наук, доценту.

Завершуючи збори трудового колективу, ректор подякував колегам за плідну працю та привітав із Днем знань та початком нового навчального року.

БІЛЬШЕ НОВИН