Eng
32

Запрошуємо до участі у безкоштовній III Міжнародній науково-практичній конференції!

Шановні колеги!

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» запрошує науковців (викладачів, аспірантів, студентів тощо) взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: сучасні виклики», присвяченій 60-річчя Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та 50-річчя створення кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, яка відбудеться 5-6 жовтня 2021 року.

Для участі в конференції та публікації тез у збірнику матеріалів необхідно до 30 вересня 2021 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (conferenc2021@ukr.net) тези доповідей та заявку.ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасні вектори розвитку системи бухгалтерського обліку: теоретичний аспект.

2. Стан та вдосконалення методики обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в контексті концепції сталого розвитку.

3. Звітність підприємства як ресурс, що забезпечує якість прийняття рішень.

4. Теорія, методологія та практика аудиту в умовах глобальних викликів.

5. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій.

6. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення фіскального адміністрування в Україні.

7. Проблеми формування компетенцій сучасного фахівця в умовах викликів цифрової економіки.КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ

Веб-сайт кафедри!Е-mail: conferenc2021@ukr.net

Карпенко Євгенія Анатоліївна – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к. е. н., доцент – тел. (097)-67-83-633 ; (050)-075-41-23

Фінансові умови: безкоштовно.

Вимоги до оформлення тез доповідей розміщено в інформаційному листі.

БІЛЬШЕ НОВИН