Eng

25

Засідання Науково-методичної ради університету

11 лютого 2021 року під головуванням першого проректора, професора Педченко Наталії Сергіївни відбулося засідання Науково-методичної ради університету в дистанційному режимі з використанням платформи Moodle, в рамках якого було проведено обговорення питань:

  1. Про управління процесом «Освітній процес»: обговорення структури навчальних планів.
  2. Про управління процесом «Стратегічне планування», «Освітній процес»: обговорення процедури перегляду освітніх програм.
  3. Про управління процесом «Освітній процес» : обговорення технічних та організаційних аспектів роботи з дистанційними курсами.
  4. Про управління процесом «Стратегічне планування»: обговорення організаційних аспектів вибору дисциплін здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня.
  5. Про управління процесом «Освітній процес» : «Навчально-методичне забезпечення»: обговорення робочих програм навчальних дисциплін.
  6. Про управління процесом «Освітній процес» : обговорення організації внутрішньої мобільності.
  7. Вдосконалення роботи з репозитарієм для покращення цитування в наукових системах.
  8. Оформлення персональних профілів науковців у наукометричній базі даних.

У засіданні взяли участь: проректори, директори Науково-навчальних інститутів, гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.

Директором ННЦЗЯВО Вергал К.Ю. щодо управління процесом «Освітній процес» було винесено на обговорення: варіанти структур навчальних планів, процедуру перегляду освітніх програм, організації внутрішньої мобільності. Щодо управління процесом «Стратегічне планування» відбулось обговорення організаційних аспектів вибору дисциплін здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Директором ННІЗДН Івановим Ю.В. було доведено до членів Науково-методичної ради удосконалення технічних можливостей проведення занять в дистанційному режимі, організаційних аспектів роботи викладачів з дистанційними курсами на платформі Moodle.

Перший проректор Педченко Н.С. в черговий раз наголосила на вимогах до гарантів освітніх програм, виходячи з пунктів 27-30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, у тому числі на виконанні пункту: наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Для покращення цитування в наукових системах була наглядно продемонстрована робота з репозитарієм провідним  адміністратором даних ВІТКЗ Артеменко А. В.

Доцент кафедри маркетингу Іваннікова М.М. поділилась своїм досвідом щодо оформлення персональних профілів науковців у наукометричній базі даних.

З вище перерахованих питань були прийняті відповідні рішення та рекомендації.

БІЛЬШЕ НОВИН