Eng

34

Зустріч з гарантами освітніх програм

02.12.2021 р. на кафедрі «Бухгалтерського обліку і аудиту» відбулася зустріч студентів 1 – 4 курсів ступеня бакалавр та 1-2 курсів ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» з гарантами освітніх програм. 

На зустрічі було обговорено роль студентоцентрованого підходу до навчання у системі забезпечення якості вищої освіти.

Завідувач кафедри к.е.н., доц. Мілька А.І. розповіла студентам про особливості освітньої програми «Облік і аудит», роль практик у навчанні студенів, особливості вибору вибіркових дисциплін, наголосивши на тому, що вибір дисциплін здійснюється за окремими освітніми компонентами, які дозволяють здобувачеві вибудовувати реальну індивідуальну освітню траєкторію.

Також були підняті питання прав, обов’язків і відповідальності студентів. Всі студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» були запрошені активно долучатися до удосконалення освітнього процесу, шляхом проходження анкетування за результатами першого семестру 2021-2022 н.р. щодо оцінювання якості навчання та освітньої програми «Облік і аудит».

БІЛЬШЕ НОВИН