Eng

Моніторинг якості освіти

Документи

Результати опитування випускників 2023 року ступеня магістра щодо рівня задоволеності якістю освітніх послуг

2023/2024 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності якістю ОП в умовах воєнного стану за результатами 1 семестру 2023-2024 н.р.

2023/2024 навчальний рік

Результати анкетування здобувачів вищої освіти 1 курсу за результатами вивчення курсу Університетська освіта, вересень 2023

2023/2024 навчальний рік

Результати опитування щодо освітніх очікувань здобувачів вищої освіти 1 курсу 2023-2024 н.р.

2023/2024 навчальний рік

Результати моніторингу рівня задоволеності випускників ступеня молодшого бакалавра та бакалавра освітніми послугами (червень, 2023 р.)

2022/2023 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітніми послугами в умовах воєнного стану у 2 семестрі 2022/2023 н.р. (червень 2023 р.)

2022/2023 навчальний рік

Результати моніторингу рівня задоволеності випускників ступеня магістра освітніми послугами (грудень, 2022 р.)

2022/2023 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти, щодо рівня задоволеності освітніми послугами в умовах воєнного стану за результатами 1 семестру 2022 2023 н.р.

2022/2023 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти, щодо якості організації освітньої діяльності за змішаною формою навчання (лиспотад, 2022)

2022/2023 навчальний рік

Результати анкетування науково-педагогічних працівників, щодо якості освітнього процесу в ПУЕТ (лиспотад, 2022)

2022/2023 навчальний рік

Результати анкетування здобувачів вищої освіти 1 курсу за результатами вивчення курсу “Університетська освіта” (вересень, 2022 р.)

2022/2023 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти 1 курсу, щодо освітніх очікувань (вересень, 2022)

2022/2023 навчальний рік

Наказ №115-Н Про результати опитування випускників щодо якості організації освітнього процесу

2021/2022 навчальний рік

Опитування випускників освітніх ступенів молодшого бакалавра та бакалавра задоволеністю організацією освітнього процесу

2021/2022 навчальний рік

Наказ № 97-Н від 25 травня 2022 року Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітніми послугами за дистанційними технологіями в умовах воєнного стану у ІІ семестрі 2021–2022 навчального року

2021/2022 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітніми послугами за дистанційними технологіями в умовах воєнного стану у ІІ семестрі 2021–2022 навчального року

2021/2022 навчальний рік

Наказ № 45-Н від 24 лютого 2022 року Про результати опитування здобувачів вищої освіти у І семестрі 2021-2022 н.р.

2021/2022 навчальний рік

Наказ № 44-Н від 24 лютого 2022 року Про результати опитування випускників щодо якості освітнього процес

2021/2022 навчальний рік

Результати моніторингу рівня задоволеності ЗдВО освітніми послугами у 1 семестрі 2021-2022 н.р.

2021/2022 навчальний рік

Результати моніторингу задоволеністю випускників організацією освітнього процесу в ПУЕТ (грудень 2021-лютий 2022)

2021/2022 навчальний рік

Результати анкетування науково педагогічних працівників ПУЕТ для покращення якості освітнього процесу в ПУЕТ

2021/2022 навчальний рік

Розпорядження № 106-У від 1 жовтня 2021 року Про проведення анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми

2021/2022 навчальний рік

Розпорядження № 87-У від 6 вересня 2021 року Про проведення анкетування здобувачів вищої освіти спеціальностей 081 Право та 281 Публічне адміністрування ступеня магістра щодо якості освітньої програми

2021/2022 навчальний рік

Результати анкетування здобувачів вищої освіти 1 курсу за результатами вивчення навчальної дисципліни “Університетська освіта”, вересень 2021

2021/2022 навчальний рік

Результати опитування щодо освітніх очікувань здобувачів вищої освіти 1 курсу 2021-2022 н.р.

2021/2022 навчальний рік

Результати моніторингу рівня задоволеності освітніми послугами здобувачів вищої освіти у 2 семестрі 2020-2021 н.р.

2020/2021 навчальний рік

Наказ №64-Н Про результати опитуання здобувачів вищої освіти щодо переваг реалізації освітніх програм

2020/2021 навчальний рік

Результати моніторингу рівня задоволеності освітніми послугами за результатами 1 семестру 2020-2021 н.р.

2020/2021 навчальний рік

Розпорядження 98-У від 9 лиспотада 2020 Про проведення анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми

2020/2021 навчальний рік

Результати анкетування науково-педагогічних працівників ПУЕТ стосовно організації освітнього процесу за дистанційними технологіями, жовтень 2020

2020/2021 навчальний рік

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін за дистанційними технологіями навчання в ПУЕТ на період карантину, жовтень 2020 року

2020/2021 навчальний рік

Результати анкетування студентів 1-х курсів, щодо освітніх, організаційних очікувань від освітнього процесу

2020/2021 навчальний рік