Eng
63

Практична підготовка – сходинка до успішного майбутнього інженерів-технологів

В сучасних умовах зростає роль інженерів-технологів. Вони повинні володіти відповідними знаннями, уміннями, навичками, які дозволяють впроваджувати і ефективно застосовувати на практиці сучасні технології та високопродуктивне обладнання, що виробляє високоякісні харчові продукти, бути здатними керувати складними процесами на підприємствах переробної галузі, удосконалювати і розробляти прогресивні технології виробництва продукції ресторанного господарства.

Виробнича практика сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця, вихованню трудової та виробничої дисципліни, набуттю професійних навичок роботи, починаючи з робітничих посад та закінчуючи керівними посадами. Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення теоретичних дисциплін, ознайомлення з технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності.

Наші студенти проходять практику на сучасних і відомих вітчизняних підприємствах. Уже багато років базами виробничої практики для здобувачів освітньої програми «Харчові технології та інженерія» є ПрАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО», ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчукм’ясо», ТОВ «Полтавський гостинець» та інші. Студенти освітньої програми «Ресторанні технології» здобувають практичні навички у закладах ресторанного господарства міста та області. Серед них: тратторія «Viva Oliva», готельно-ресторанний комплекс «Глухомань», готельно-ресторанний комплекс «Віват Провінція», готельно-ресторанний комплекс «Мис Доброї Надії», кафе-кондитерська «Танін торт», кафе-пекарня «Привіт, це Круасан!», кафе «Криниця», а також бази відпочинку, їдальні виробничих підприємств та закладів освіти, санаторно-курортні комплекси.

Під час практичної підготовки майбутні інженери-технологи  навчаються:

  • в практичних умовах здійснювати аналіз сировини та готової продукції, перевіряти технологічну ефективність роботи обладнання та окремих процесів;
  • давати критичну оцінку стану технології та технічного оснащення виробничих цехів та ділянок, виявити шляхи їх удосконалення;
  • знаходити рішення проблемних виробничих ситуацій;
  • виконувати окремі ручні операції в ході технологічного процесу;
  • набувати практичного досвіду у веденні технологічного процесу, вирішенні типових професійних завдань.

За словами студентів, практика – найцікавіший час навчання, адже тут студенти не лише опановують нові навички, а й весело проводять відпочинок, знаходять нових друзів, подорожують та формують свої лідерські якості.

64
БІЛЬШЕ НОВИН